Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2016 - 2017

Với mong muốn giúp các bạn học sinh lớp 7 có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho kì thi giải Toán qua mạng, VnDoc.com xin giới thiệu: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2016 - 2017. Qua đây, các bạn sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà đề thi vòng 14 ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm bài thi để đạt kết quả tốt nhất.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2016 - 2017 Online

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Tìm x < 0 biết I3x + 4I + 9 = 20. Vậy x =...

Câu 2: Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của BC, kẻ BH ⊥ AM, CK ⊥ AM (H, K ∈ AM). Biết BH = 5cm. Khi đó CK =... cm

Câu 3: Một đoàn tàu chuyển động đều với vận tốc 25m/phút thì cần 8 giờ để đi từ A đến B. Nếu đoàn tàu đó chỉ chuyển động đều với vận tốc 20m/phút thì nó sẽ đi hết quãng đường AB trong... giờ.

Câu 4: Cho góc vuông xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B. Lấy điểm M trên tia đối của tia Ox sao cho OM = OB. Lấy điểm N trên tia đối của tia Oy sao cho ON = OA. Biết AB = 8cm. Độ dài MN =... cm

Câu 5: Biết rằng giá tiền 1m vải màu chỉ bằng 75% giá tiền 1m vải hoa. Với số tiền để mua 1,8m vải hoa thì có thể mua được... m vải màu.

Câu 6: Cho 7a = 9b = 21c và a - b + c = 15. Khi đó (a + b - c)2 =...

Câu 7: Cho tam giác ABC có ∠A = 900. Trên cạnh BC lấy điểm K sao cho BK = BA. Tia phân giác của góc b cắt AC tại D. Khi đó ∠BKD =...0

Câu 8: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14

Câu 9: Hai máy bay cùng bay từ thành phố A đến thành phố B. Máy bay thứ nhất bay quãng đường AB trong 1 giờ 40 phút. Máy bay thứ hai bay hết 1 giờ 50 phút. Biết rằng cứ 1 phút thì máy bay này bay nhanh hơn máy bay kia 1km. Vậy máy bay bay nhanh hơn có vận tốc là:.... km/h

Câu 10: Số tự nhiên x nhỏ nhất thỏa mãn (x - 5,5)(x - 11) < 0 là x =...

Bài 2: Đập dế

Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax (a ≠0) là:

A) Hình chứa các điểm trên mặt phẳng tọa độ
B) Tập hợp các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ
C) Đường thẳng đi qua gốc tọa độ
D) Tập hợp các điểm trên mặt phẳng tọa độ

Câu 2: Một tam giác có diện tích 6cm2. Công thức biểu thị sự phụ thuộc giữa một cạnh có độ dài y(cm) và đường cao tương ứng có độ dài x(cm) của tam giác đó là:

A) x = 12y
B) y = x/12
C) y = 12/x
D) y = 12x

Câu 3: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 điểm P(2; 7) và Q(7; 2). Khi đó

A) P và Q cùng nằm trên trục Ox
B) P trùng Q
C) P không trùng Q
D) P và Q cùng nằm trên trục Oy

Câu 4: Cho tam giác DEF có ∠E = ∠F. Tia phân giác của góc D cắt EF tại I. Khi đó IE/IF =...

A) 1/4
B) 1/2
C) 2
D) 1

Câu 5: Cho 24 tờ tiền loại 20000VND; 50000VND; 100000VND. Trị giá của mỗi loại tiền trên đều bằng nhau. Hỏi loại 100000VND có mấy tờ?

A) 2
B) 5
C) 3
D) 4

Câu 6: Một xe máy dự định đi từ A đến B với vận tốc 40km/h trong 3 giờ. Nhưng do đường dễ đi nên xe chạy với tốc độ 45km/h. Nếu xe xuất phát từ 7h sáng thì nó sẽ đến B lúc mấy giờ cùng ngày?

A) 9 giờ 20 phút
B) 9 giờ 40 phút
C) 9 giờ
D) 8 giờ 40 phút

Câu 7: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14

A) 13
B) -5
C) 11
D) 9

Câu 8: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14

A) 4
B) 5
C) vô số
D) 9

Câu 9: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14

A) 3
B) -1
C) -2
D) 1

Câu 10: Hỏi hai đội A và B cùng làm chung một công việc. Năng suất của đội B chỉ bằng 8/11 năng suất của đội A. Để hoàn thành một công việc nào đó thì đội B phải mất bao nhiêu thời gian, nếu đội A làm xong công việc trong 64 ngày?

A) 88 ngày
B) 60 ngày
C) 66 ngày
D) 72 ngày

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho ΔABC (AB = AC). Trên tia đối của tia BC lấy điểm H, trên tia đối của tia CB lấy điểm K sao cho BH = CK. Tỉ số độ dài AH/AK =...

Câu 2: Cho tam giác ABC cân tại A, biết rằng số đo của góc A gấp đôi số đo của góc B. Số đo góc C bằng... 0

Câu 3: Một ô tô dự định chạy từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu xe chạy với vận tốc 45km/h thì đến nơi sớm hơn 2 giờ. Nếu xe chạy với tốc độ 54km/h thì đến nơi sớm hơn 3 giờ. Quãng đường AB dài... km.

Câu 4: Cho ΔABC có đường cao ha, hb, hc tỉ lệ thuận với ba số 4; 5; 6 và chu vi tam giác ABC bằng 37cm. Khi đó độ dài cạnh nhỏ nhất của của tam giác ABC là:... cm

Câu 5: Điểm M thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = 2x - 8. Biết điểm M(xM; yM) có tung độ bằng hoành độ. Vậy xM + yM =...

Câu 6: Cho ΔABC có các cạnh a, b, c tỉ lệ thuận với ba số 6; 8; 11 và 2b2 = c2 + 28. Chu vi của tam giác ABC bằng... cm

Câu 7: Tìm b nguyên dương biết nghịch đảo của nó lớn hơn 1/2. Vậy b =...

Câu 8:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14

Câu 9: Cho ΔABC (AB = AC). Gọi D và E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC. Biết BE = 7cm. Độ dài cạnh CD =... cm

Câu 10:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đừng để điểm rơi

Câu 1: -5
Câu 2: 5
Câu 3: 10
Câu 4: 8
Câu 5: 2, 4
Câu 6: 1521
Câu 7: 90
Câu 8: 18
Câu 9: 660
Câu 10: 6

Bài 2: Đập dế

Câu 1: C
Câu 2: C
Câu 3: C
Câu 4: D
Câu 5: C
Câu 6: B
Câu 7: C
Câu 8: B
Câu 9: B
Câu 10: A

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: 1
Câu 2: 45
Câu 3: 270
Câu 4: 10
Câu 5: 16
Câu 6: 50
Câu 7: 1
Câu 8: -3, -1
Câu 9: 7
Câu 10: 2
Đánh giá bài viết
2 1.993
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm