Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12 năm 2016 - 2017

Mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12 năm 2016 - 2017. Tham khảo tài liệu để quý thầy cô có thêm tư liệu phục vụ cho việc ra đề thi cũng như hướng dẫn ôn tập cho học sinh có hiệu quả hơn, các bạn học sinh có thêm nguồn tư liệu ôn thi hữu ích đồng thời giúp hệ thống lại toàn bộ kiến thức, tích lũy kinh nghiệm giải đề và biết cách phân bổ thời gian hợp lý khi làm bài thi. Chúc các bạn học sinh ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong những vòng thi sắp tới!

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 12 năm học 2016 - 2017 Online

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12 năm 2016 - 2017

Bài 1: Bức tranh bí ẩn

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12

Câu 1: Giá trị của biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12

Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)

Câu 2

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12

Câu 3: Giá trị của x thỏa mãn 23x + 2 = 4x + 5

Câu 4: Giá trị nhỏ nhất của C = (x2 + 13)2

Câu 5

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12

Câu 6: Tổng các giá trị x thỏa mãn 3x2 - 50x = 0

Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)

Câu 7: Giá trị của x biết 5/9 - x = 4/5

Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)

Câu 8

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12

Câu 9: Số hữu tỉ bé nhất trong dãy: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12

Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)

Bài 2: Đập dế

Câu 1: Đồ thị hàm số y = (2m + 5)x đi qua điểm B (3; 9) thì m bằng

A. 1 B. 8 C. -1 D. 4

Câu 2: Một người đi ô tô với vận tốc không đổi là 60 km/h. Như vậy, thời gian mà người đó đi

A. Tỉ lệ thuận với quãng đường đi được theo hệ số tỉ lệ là 60
B. Tỉ lệ thuận với vận tốc đi theo hệ số tỉ lệ là 60
C. Tỉ lệ thuận với vận tốc đi theo hệ số tỉ lệ là 1/60
D. Tỉ lệ thuận với quãng đường đi được theo hệ số tỉ lệ là 1/60

Câu 3: Điểm (-2; 5) nằm trong góc phần tư thứ mấy

A. (I) B. (IV) C. (II) D. (III)

Câu 4: Cho các điểm A(0,5; -4/3); B(3/2; 4); c(-9/10; 1,5); D(1,5; - 4); E(2,5; -2/3). Có tất cả bao nhiêu điểm thuộc đồ thi hàm số y = (-8/3)x

A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

Câu 5: Để đặt một quãng đường sắt phải dùng 480 thanh ray dài 8m. Nếu thay bằng những thanh ray dài 12m thì cần bao nhiêu thanh ray?

A. 400 B. 720 C. 320 D. 200

Câu 6: Vận tốc riêng của một ca nô là 24km/h, vận tốc dòng nước là 3km/h. Với khoảng thời gian để ca nô chạy ngược dòng được 35km thì ca nô chạy xuôi dòng được bao nhiêu km?

A. 30km B. 54km C. 45km D. 35km

Câu 7: Tìm m để điểm A (m; 3m) thuộc đồ thị hàm số y = 5x - 6

A. m = 1 B. m = 3 C. m = 6 D. m = 9

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A (2; -7) và C là điểm đối xứng với điểm A qua gốc tọa độ. Khi đó tọa độ điểm C là

A. (7; 2) B. (-7; 2) C. (-2; 7) D. (2; 7)

Câu 9: Sắp xếp các số hữu tỷ a = 584, b = 3126, c = 2168 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ta được

A. c < b < a B. b < a < c
C. a < b < c D. c < a < b

Bài 3

Câu 1: Giá trị của m biết A (5/3; m) thuộc đồ thị hàm số y = 6x là ...

Câu 2: Cho tam giác ABC có góc A = 1200, I là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia IA lấy điểm K sao cho IK = IA. Khi đó, số đo góc BKC bằng ... 0

Câu 3: Cho tam giác ABC có Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12 Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Số đo góc ADC là ... 0

Câu 4: Cho hàm số y = f(x) = x2 - 3x + 2. Tính f(-3)

Trả lời: f(-3) = ...

Câu 5: Biết x/2 = y/3 = z/5 và x2 - 2y2 + z2 = 44. Khi đó giá trị của biểu thức A = (x + y + z)2 là ...

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 11 năm 2016 - 2017

Bài 1

Câu 1: 1/6

Câu 2: 34

Câu 3: 8

Câu 4: 169

Câu 5: 42

Câu 6: 50/3

Câu 7: - (11/45)

Câu 8: 56

Câu 9: - (7/4)

Bài 2: Đập dế

Câu 1: C

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: A

Câu 5: C

Câu 6: C

Câu 7: B

Câu 8: C

Câu 9: D

Bài 3

Câu 1: 10

Câu 2: 120

Câu 3: 80

Câu 4: 20

Câu 5: 400

Đánh giá bài viết
9 3.068
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm