Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 12 năm học 2016 - 2017

Violympic lớp 7 vòng 12 năm học 2016 - 2017 cấp trường

Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 12 năm học 2016 - 2017 với những câu hỏi bổ ích vừa được cập nhật trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình ôn luyện, làm quen với các dạng bài tập mới. Chúc các em đạt được điểm số cao!

Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 11 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12 năm 2015 - 2016

 • Bài 1: Bức tranh bí ẩn
 • Câu 1
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)
  1/6
 • Câu 2
  34
 • Câu 3
  Giá trị của x thỏa mãn 23x + 2 = 4x + 5
  8
 • Câu 4
  Giá trị nhỏ nhất của C = (x2 + 13)2
  169
 • Câu 5
  42
 • Câu 6
  Tổng các giá trị x thỏa mãn 3x2 - 50x = 0
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)
  50/3
 • Câu 7
  Giá trị của x biết 5/9 - x = 4/5
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)
  -(11/45) - (11/45)
 • Câu 8
  56
 • Câu 9
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)
  -(7/4) - (7/4)
 • Bài 2: Đập dế
  Câu 1: Đồ thị hàm số y = (2m + 5)x đi qua điểm B (3; 9) thì m bằng
 • Câu 2
  Một người đi ô tô với vận tốc không đổi là 60 km/h. Như vậy, thời gian mà người đó đi
 • Câu 3
  Điểm (-2; 5) nằm trong góc phần tư thứ mấy
 • Câu 4
 • Câu 5
  Để đặt một quãng đường sắt phải dùng 480 thanh ray dài 8m. Nếu thay bằng những thanh ray dài 12m thì cần bao nhiêu thanh ray?
 • Câu 6
  Vận tốc riêng của một ca nô là 24km/h, vận tốc dòng nước là 3km/h. Với khoảng thời gian để ca nô chạy ngược dòng được 35km thì ca nô chạy xuôi dòng được bao nhiêu km?
 • Câu 7
  Tìm m để điểm A (m; 3m) thuộc đồ thị hàm số y = 5x - 6
 • Câu 8
  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A (2; -7) và C là điểm đối xứng với điểm A qua gốc tọa độ. Khi đó tọa độ điểm C là
 • Câu 9
  Sắp xếp các số hữu tỷ a = 584, b = 3126, c = 2168 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ta được
 • Bài 3
  Câu 1: Giá trị của m biết A (5/3; m) thuộc đồ thị hàm số y = 6x là ...
  10
 • Câu 2
  120
 • Câu 3
  80
 • Câu 4
  Cho hàm số y = f(x) = x2 - 3x + 2. Tính f(-3)
  Trả lời: f(-3) = ...
  20
 • Câu 5
  400
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
30 1.307
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 7 Xem thêm