Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2016 - 2017

Mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2016 - 2017. Tham khảo để quý thầy cô có thêm tư liệu phục vụ cho việc ra đề thi cũng như hướng dẫn ôn tập cho học sinh có hiệu quả hơn, các bạn học sinh có thêm nguồn tư liệu ôn thi hữu ích đồng thời các bạn sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức, tích lũy kinh nghiệm giải đề và biết cách phân bổ thời gian hợp lý trong từng bài thi. Chúc các bạn học sinh ôn thi có hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi Violympic!

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 12 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2016 - 2017 Online

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2016 - 2017

Bài 1: Mười hai con giáp

Câu 1: Tính 2155 - (174 + 2155) + (-68 + 174) =...

Câu 2: Tính giá trị biểu thức A = (139139.133 - 133133.139):(2 + 4 + 6 +...+ 2002) =...

Câu 3: Cho 3 số có tổng là 210, biết rằng 6/7 số thứ nhất bằng 9/11 số thứ 2 và bằng 2/3 số thứ ba. Số lớn nhất trong 3 số đó là:...

Câu 4: Số tự nhiên n lớn nhất để (n + 28) chia hết cho (n + 4) là n =...

Câu 5: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm. So sánh 630 và 1215 ta được 630 ...1215

Câu 6: Gọi S là tập hợp các ước của 8. Vậy S có số phần tử là:...

Câu 7: Tìm tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn: -5 < x ≤ 7.

Câu 8: Cho 2006 đường thẳng trong đó bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 đường thẳng nào đồng qui. Tìm số giao điểm của chúng?

Câu 9: Tìm số nguyên dương a biết 11 chia hết cho 2a + 9. Vậy a =...

Câu 10: Cho 3 số có tổng là 210, biết rằng 6/7 số thứ nhất bằng 9/11 số thứ 2 và bằng 2/3 số thứ ba. Số bé nhất trong 3 số đó là:...

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Tìm tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn: -2016 ≤ x ≤ 2016.

Câu 2: Chữ số tận cùng của số 52016 là:...

Câu 3: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia 18 dư 14, còn chia cho 5 thì dư 2. Số đó là:...

Câu 4: Tập hợp các số tự nhiên n để 16 + 7n chia hết cho n + 1 là S = {....}

Câu 5: Chữ số tận cùng của số 931999 là:...

Bài 3: Bức tranh bí ẩn

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14

Gợi ý: Chọn đáp án đúng ở ô bên trái hình ảnh dưới đây

Câu 1: BCNN(72; 48)

Câu 2: (42 -1) : 3

Câu 3: 13 + 23 + 33 + 43

Câu 4: 3.32

Câu 5: 56 : 53 + 23.22

Câu 6: (33)5

Câu 7: 104 - 24 . 53

Câu 8: ƯCLN(20; 48)

Câu 9: 121

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2016 - 2017

Bài 1: Mười hai con giáp

Câu 1: -68
Câu 2: 0
Câu 3: 81
Câu 4: 20
Câu 5: >
Câu 6: 8
Câu 7: 18
Câu 8: 2011015
Câu 9: 1
Câu 10: 63

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1:0
Câu 2: 5
Câu 3: 32
Câu 4: 0, 2, 8
Câu 5: 7

Bài 3: Bức tranh bí ẩn

Câu 1: 24.32
Câu 2: (32 + 1) : 2
Câu 3: 102
Câu 4: 27
Câu 5: 53 + 25
Câu 6: 317 : 32
Câu 7: 52(28 + 26)
Câu 8: 43 : 24
Câu 9: 132 - 16.3
Đánh giá bài viết
2 1.583
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm