Cà Rốt Văn học

Điền s hoặc x vào chỗ trống, viết trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã

Bầy còng tập viết

...uốt ngày còng lấy càng
Viết chữ lên mặt cát
Buổi tối còng về hang
Nước triều lên ....oá hết

Còng lại nghĩ biên chê
Chư mình còn chưa đẹp
Nên ngày nào cung viết
Trên cát ướt phăng

3
3 Câu trả lời
 • Bé Gạo
  Bé Gạo

  Xem giải vở BT Tiếng Việt lớp 3 bài Đi học vui sao: https://vndoc.com/vbt-tieng-viet-3-trang-20-21-bai-9-di-hoc-vui-sao-274425

  Trả lời hay
  2 Trả lời 15:14 30/09
  • Thư Anh Lê
   Thư Anh Lê

   suốt, xóa, biển, chữ, cũng, phẳng

   0 Trả lời 15:10 30/09
   • Gia Kiet Hoang ...
    Gia Kiet Hoang ...


    Suốt ngày còng lấy càng

    Viết chữ trên mặt cát

    Buổi tối còng về hang

    Nước triều lên xóa hết.

    Còng lại nghĩ biển chê

    Chữ mình còn chưa đẹp

    Nên ngày nào cũng viết

    Trên cát ướt phẳng lì.

    0 Trả lời 15:11 30/09
    Văn học Xem thêm