Cu Bin Văn học

Đọc văn bản Ngôi trường mới hoặc tìm đọc những câu chuyện, bài văn, bài thơ ... về nhà trường và viết thông tin vào phiếu đọc sách:

2
2 Câu trả lời
 • Bánh Bao
  Bánh Bao

  - Tên bài văn: Ngôi trường mới

  - Tên tác giả: Ngô Quân Miện

  - Câu văn hay: Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì sao cũng đáng yêu đến thế!

  - Cách để em tìm: Em đọc thật kĩ bài đọc và chọn ra câu văn em thích nhất

  Trả lời hay
  18 Trả lời 16:32 30/09
  • Biết Tuốt
   Biết Tuốt

   Xem thêm các câu hỏi trang 22, 23 VBT TV lớp 3: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/453

   Trả lời hay
   5 Trả lời 16:33 30/09
   Văn học Xem thêm