40 danh từ không bao giờ chia số nhiều trong tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh chuyên đề tổng hợp những danh từ không chia dạng số nhiều dưới đây được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp bạn đọc ghi nhớ những danh từ đặc biệt này một cách hiệu quả.

Từ vựng tiếng Anh

Xem thêm