Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2015 - 2016

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2015 - 2016. Đề thi nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của học sinh lớp 8 trong nửa đầu học kì 2 môn Vật lý. Đề bám sát kiến thức trong SGK.
Đề thi giữa kì 2 lớp 8 Xem thêm