Đề thi hóa 9 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề 4

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi hóa 9 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề 4, đươc biên soạn với 25 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, nội dung câu hỏi được phân chia ở các mức độ câu hỏi khác nhau giúp đánh giá năng lực, cũng như củng cố ôn học kì 2 hóa.

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

Xem thêm