Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh DVT các năm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh năm 2018 đã được hội đồng tuyển sinh của nhà trường công bố, theo đó điểm trúng tuyển cao nhất là 20.5 điểm đối với ngành Y Khoa. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Điểm chuẩn Đại học - Cao đẳng Xem thêm