15 Đoạn văn kể về chuyến du lịch bằng tiếng Anh hay nhất

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nằm trong bộ đề luyện viết Tiếng Anh theo chủ đề du lịch, 15 bài viết về chuyến du lịch đáng nhớ bằng tiếng Anh dưới đây kể về những chuyến đi du lịch khác nhau như chuyến đi Sapa, chuyến đi Vũng Tàu, chuyến đi Campuchia, chuyến đi Hải Phòng, chuyến đi Nha Trang.
Tiếng Anh lớp 12 Xem thêm