Flashcards for Kids: Body Parts

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Flashcards for Kids: Body Parts 386 KB 26/07/2016 4:21:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Flashcards for Kids: Body Parts - Từ vựng tiếng Anh về cơ thể người là tài liệu vô cùng hữu ích VnDoc đã thu thập và chia sẻ cho các bé. Từ vựng về những bộ phận quen thuộc trên cơ thể con người, tuy nhiên không phải ai cũng biết hoặc biết không đầy đủ. Sau đây mời các bé cùng VnDoc học từ vựng qua bài tập dưới đây nhé.
Xem thêm các thông tin về Flashcards for Kids: Body Parts
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm