Giáo án Công nghệ 8 bài 40: Thực hành: Đèn ống huỳnh quang

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Công nghệ 8 bài 40: Thực hành: Đèn ống huỳnh quang là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô trong quá trình soạn giáo án.
Giáo án Công nghệ lớp 8 Xem thêm