Giáo án Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Giáo án Tia hồng ngoại và tia tử ngoại 152 KB 07/07/2015 3:05:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Tia hồng ngoại và tia tử ngoại là tài liệu hữu ích để thầy cô giáo hướng dẫn các em hiểu về tia hồng ngoại và các tính chất của tia hồng ngoại. Chúc thầy cô và các em có tiết học hay.
Xem thêm các thông tin về Giáo án Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
Giáo án Vật lý lớp 12 Xem thêm