Longman Dictionary of Common Errors

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Longman Dictionary of Common Errors
Longman Dictionary of Common Errors là từ điển tiếng Anh hay, vừa giúp các bạn trau dồi vốn từ, vừa nâng cao ngữ pháp tiếng Anh, tránh được những lỗi thường gặp trong nói và viết tiếng Anh.
Xem thêm các thông tin về Longman Dictionary of Common Errors