Longman Dictionary of Common Errors

Longman Dictionary of Common Errors

Longman Dictionary of Common Errors là sách từ điển tổng hợp dành cho các bạn học tiếng Anh tham khảo hết sức tiện lợi khi vừa nêu định nghĩa của từ đồng thời có các câu ví dụ chỉ ra những lỗi thường gặp khi dùng từ và cách dùng đúng. Những câu minh họa rất dễ hiểu, dễ nhớ, gần gũi với các bạn chứ không quá cao siêu để phân tích, hiểu được.

Common Mistakes at IELTS Advanced

100 Writing Mistakes To Avoid

Key Words For Fluency - Intermediate Collocation Practice

Common Mistakes at PET

Longman Dictionary of Common Errors nội dung bao gồm:

  • Preface
  • How to use the Dictionary
  • The Dictionary
  • List of common misspellings
  • List of Irregular verbs
  • Glossaly

Từ điển Longman

Longman Dictionary of Common Errors sẽ nêu các định nghĩa các từ trong từ điển đồng thời nêu ra các ví dụ minh họa về cách dùng đúng và sai của từ.

Ví dụ:

a/an: X The child had been a deaf since birth.
The child had been deaf since birth.
X One of the girls I share with is a British.
One of the girls I share with is British.
Do not use a/an before an adjective (e.g. 'deaf', 'British') unless the adjective is followed by a noun: 'Her husband is disabled.'

Compare: 'The footbridge cannot be used by the disabled.' (= all people who are disabled)

Khi bạn muốn tìm lỗi sai hay cách dùng đúng câu "He'll be here at December" bạn nên tìm đến trang từ điển về từ at chứ không phải December. Trong sách không có các trường hợp ghép như thế này, và thực sự là không có gợi ý nhiều về cách tìm nhanh nhất trong những trường hợp thế này.

Theo đánh giá chung, thì Longman Dictionary of Common Errors là cuốn từ điển hữu ích dành cho các bạn tham khảo, nâng cao trình độ tiếng Anh nhất là với các bạn trình độ tiếng Anh chưa cao, ngữ pháp chưa chắc chắn.

VnDoc.com chúc các trau dồi tiếng Anh được hiệu quả với Longman Dictionary of Common Errors

Đánh giá bài viết
4 3.999
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ điển tiếng Anh Xem thêm