Lý thuyết quy tắc đánh trọng âm trong Tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quy tắc nhấn trọng âm Tiếng Anh chuẩn dễ nhỡ gồm toàn bộ cách đánh trọng âm 3 âm tiết, cách đánh trọng âm danh từ ghép, cách đánh trọng âm từ 2 âm tiết,... giúp nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Anh hiệu quả.
Bí quyết làm bài thi tốt Xem thêm