Tháng trong tiếng Anh: Tên, viết tắt, cách đọc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mời các bạn vào tham khảo Tháng trong tiếng Anh: Tên, viết tắt, cách đọc do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu giúp các bạn có kiến thức rất hữu ích về cách viết cũng như cách đọc về 12 tháng trong tiếng Anh.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm