Từ điển Kế toán - Kiểm toán Thương mại Anh - Việt

Nếu các bạn đang học tập hay làm việc liên quan đến các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hay kinh tế thương mại, cuốn sách "Từ điển Kế toán - Kiểm toán Thương mại Anh - Việt" của tác giả Khải Nguyên, Vân Hạnh là lựa chọn thích hợp dành cho các bạn.
Từ điển tiếng Anh Xem thêm