Viết đoạn văn kể về các công việc trong một buổi sáng của em sử dụng câu kể Ai làm gì?

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Viết đoạn văn kể về các công việc trong một buổi sáng của em sử dụng câu kể Ai làm gì? cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Luyện từ và câu lớp 4.
Luyện từ và câu lớp 4 Xem thêm