Excel - Hàm COUNTIFS, Hàm thống kê có điều kiện

Excel - Hàm COUNTIFS, Hàm thống kê có điều kiện, ví dụ và cách dùng

Hàm COUNTIFS dùng để đếm số ô cùng thỏa mãn một hay nhiều điều kiện khác nhau. Vậy cú pháp và cách dùng hàm thống kê có điều kiện này như thế nào? Hàm COUNTIFS là một trong những hàm cơ bản trong Excel. VnDoc.com sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm COUNTIFS trong bài viết dưới đây.

Excel - Hàm Count, hàm đếm Count

Excel - Hàm COUNTBLANK, Hàm đếm các ô rỗng

Excel - Hàm SUM, hàm tính tổng

Excel - Hàm PRODUCT, hàm tính tích

Điều kiện trong hàm COUNTIFS có thể là ký tự, số, ngày tháng,...vì vậy bạn có thể áp dụng một cách linh hoạt vào việc tính toán trong bảng tính excel để đạt hiệu quả công việc cao nhất.

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM COUNTIFS TRONG EXCEL

Cú Pháp: COUNTIFS(Criteria_range1,Criteria1,[Criteria_range2,Criteria2],...)

Trong Đó:

  • Criteria_range1,Criteria1 là bắt buộc
  • Criteria_range2,Criteria2 là tùy thuộc.

Cấu trúc của hàm COUNTIFS khá khác so với hàm Count, Hàm COUNTIFS có thể có 127 cặp Criteria_range,Criteria.

Criteria_range là một hay nhiều ô dạng số, tên, mảng, hay tham chiếu chứa số.

Criteria là ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hay chuỗi văn bản xác định. Ô trống hoặc ô chứa dữ liệu dạng text bị bỏ qua.

Mẹo: Để đếm các ô chứa dữ liệu trong bảng tính thì các bạn dùng hàm Counta.

Ví dụ1: Cho bảng điểm một số học sinh, hãy đếm số học sinh đạt điểm 9 ở cả 3 môn và điểm 8 ở môn toán:

Hàm COUNTIFS, Hàm thống kê có điều kiện

Để đếm được ta dùng công thức COUNTIFS :

Đếm số học sinh đạt cả 3 điểm 9 với công thức:

Công thức ô D9 là : =COUNTIFS(C3:C7;9;D3:D7;9;E3:E9;9)

Hàm COUNTIFS, Hàm thống kê có điều kiện

Như vậy là trong bảng dữ liệu trên chỉ có 1 học sinh được 9 điểm cả ba môn.

Còn nếu bạn muốn đếm số học sinh đạt 8 điểm môn toán thì sử dụng công thức sau:

Công thức ô D10 là : =COUNTIFS(D3:D7;8)

Hàm COUNTIFS, Hàm thống kê có điều kiện

Như vậy là bạn đã lọc được những học sinh được 9 điểm cả ba môn và 8 điểm môn toán. Tương tự như vậy bạn cũng có thể lọc các điểm khác nhau nữa tùy theo yêu cầu của bài.

Như vậy bài viết trên đây đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm COUNTIFS để thống kê số liệu với nhiều điều kiện, nhờ đó bạn có thể vận dụng hàm này vào công việc tính toán, thống kê trên bảng tính Excel. Bạn đọc có thể xem thêm bài viết cũng về hàm đếm nhưng có khác một chút là đếm các ô rỗng đó là Hàm COUNTBLANK - đếm các ô rỗng

Đánh giá bài viết
1 660
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm