Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 11 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các bạn giải vở bài tập Lịch sử 11 nhanh chóng và chính xác. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải của 10 bài tập trong sách bài tập môn Lịch sử lớp 11 bài 9 về cách mạng tháng mười Ngan năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài tập 1 trang 39 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Trước cách mạng 1905 - 1907, Nga là nuớc

A. quân chủ chuyên chế.

B. quân chủ lập hiến,

C. thuộc địa nửa phong kiến.

D. cộng hoà.

Trả lời: A

2. Trong Chiến tranh thế giới thú nhất, nước Nga thuộc phe

A. Trung lập. B. Liên minh.

C. Hiệp ưóc. D. Đồng minh.

Trả lời: C

3. Nến kinh tế nước Nga đầu thế kỉ XX là

A. nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

B. nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu.

C. nền kinh tế tư bản chủ nghĩa chậm phát triển.

D. nền kinh tế xã hội chủ nghĩa

Trả lời: C

4. Nét nổi bật của tình hình nước Nga trước Cách mạng tháng Hai năm 1917 là

A. vẫn là một đế quốc phong kiến, do Nga hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu.

B. bị đẩy vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

C. phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng phát triển rộng khắp.

D. tất cả các ý trên đều đúng.

Trả lời: D

5. Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A. cuộc biểu tình của 9 vạn công nhân Pê-tơ-rô-grát vào tháng 2-1917.

B. cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông vào ngày 25-10-1917.

C. cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mát-xcơ-va.

D. cuộc nổi dậy của nông dân ở các vùng ngoại ô Mát-xcơ-va.

Trả lời: A

6. Chính quyền được thành lập sau Cách mạng tháng Hai là

A. nền chuyên chính của giai cấp vô sản.

B. chính quyền của giai cấp tư sản.

c. nền quân chủ của quý tộc phong kiến.

D. chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết song song tồn tại.

Trả lời: D

7. Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã

A. đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc (1914 - 1918).

B. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.

C. giải quyết được mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.

D. giải quyết được vấn đề ruộng đất và vấn đế dân tộc ở Nga.

Trả lời: B

8. Lê-nin bí mật về Pê-tơ-rô-grát đê chỉ đạo cuộc Cách mạng tháng Mười từ

A. Ba Lan. B. Phần Lan.

C. Na Uy D. Thụy Điển.

Trả lời: B

9. Sự kiện mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. đêm 24-10, các đội Cận vệ Đỏ đánh chiếm vị trí then chốt ở thủ đô.

B. đêm 25-10, quân khởi nghĩa đánh chiếm Cung điện Mùa Đông.

C. ngày 27-10, Chính quyền xô viết đuợc thành lập ở Mát-xco-va.

D. đêm 25-10, Chính quyền Xô viết được thành lập ở Pê-tơ-rô-grát.

Trả lời: A

Bài tập 2 trang 41 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai.

Trước Cách mạng tháng Hai, ở nước Nga tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản, đó là giữa nông dân Nga vói địa chủ phong kiến và giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.

Đầu thế kỉ XX, ở Nga tổn tại bốn mâu thuẫn cơ bản, đó là: mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến; giữa tư sản với vô sản; giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác và giữa dân tộc Nga với các dân tộc khác trên đất nước Nga.

Cách mạng tháng Hai năm 1917 là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.

Từ sau Cách mạng tháng Hai đến trước Cách mạng tháng Mười, ở nước Nga vẫn còn tổn tại mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản; giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác và giữa chính quyền tư sản Nga với các dân tộc khác trên đất nước Nga

Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 là hai cuộc cách mạng hoàn toàn độc lập, không có liên quan với nhau.

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra và giành thắng lợi đã phá vỡ trận tuyến của chủ nghĩa tư bản, làm cho nó không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới.

Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Hình thức vận động của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga là nổ ra trước tiên ở nông thôn, lấy nông thôn bao vây thành thị.

Trả lời:

S

Trước Cách mạng tháng Hai, ở nước Nga tổn tại hai mâu thuẫn cơ bản, đó là giữa nông dân Nga vói địa chủ phong kiến và giữa giai cấp công nhân với giai cấp tu sản.

Đ

Đầu thế kỉ XX, ở Nga tổn tại bốn mâu thuẫn cơ bản, đó là: mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến; giữa tư sản với vô sản; giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác và giữa dân tộc Nga với các dân tộc khác trên đất nước Nga.

Đ

Cách mạng tháng Hai năm 1917 là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.

Đ

Từ sau Cách mạng tháng Hai đến trước Cách mạng tháng Mười, ở nước Nga vẫn còn tồn tại mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản; giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác và giữa chính quyén tư sản Nga với các dân tộc khác trên đất nước Nga

S

Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 là hai cuộc cách mạng hoàn toàn độc lập, không có liên quan với nhau.

Đ

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra và giành thắng lợi đã phá vỡ trận tuyến của chủ nghĩa tư bản, làm cho nó không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới.

S

Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

S

Hình thức vận động của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga là nổ ra trước tiên ở nông thôn, lấy nông thôn bao vây thành thị..

Bài tập 3 trang 41 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

1. Sau Cách mạng 1905 - 1907, Nga vẫn là nước........................................... đứng đầu là .....................................

2. Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào.............. ...............................

3. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, ở nước Nga xuất hiện tình trạng................

4. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã làm thay đổi hoàn toàn .....và số phận.............. ở nước Nga.

Trả lời:

1. Sau Cách mạng 1905-1907, Nga vẫn là nước Quân chủ chuyên chế đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai

2. Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc.

3. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, ở nước Nga xuất hiện tình trạng hai chính quyền tồn tại song song

4. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã làm thay đổi hoàn toàn tình trạng đất nước và số phận hàng triệu con người ở nước Nga.

Bài tập 4 trang 42 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử của nước Nga trong bảng dưới đây

Thời gian

Nội dung lịch sử

Nước Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Ni-cô-lai II

Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh thế giới

9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát biểu tình

Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơrô-grát để trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi trên phạm vi cả nước

Trả lời:

Thời gian

Nội dung lịch sử

Đầu thế kỉ XX

Nước Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Ni-cô-lai II

1914

Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh thế giới

2-1917

9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát biểu tình

7-10-1917

Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát để trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

24-10-1917

Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ

Đầu năm 1918

Cách Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi trên phạm vi cả nước

Bài tập 5 trang 42 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy nêu những nét lớn về tình hình nước Nga năm 1917?

Trả lời:

Tình hình nước Nga trước năm 1917:

 • Về chính trị:
  • Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng
  • Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng.
 • Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.
 • Về xã hội:
  • Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.
  • Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi

Bài tập 6 trang 43 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga diễn ra như thế nào? Tại sao gọi cuộc cách mạng nay là cách mạng tư sản kiểu mới?

Trả lời:

 • Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga:
  • Tháng 2-1917 cách mạng bùng nổ, mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở thủ đô Pê tơ rô grat. Phong trào nhanh chóng lan rộng toàn thành phố và chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang
  • Quân khởi nghĩa chiếm được các công sở, bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng. Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ - Quần chúng nhân dân cả nước đã vùng dậy lật đổ chế độ cũ, bầu ra các Xô viết…Giai cấp tư sản thành lập chính phủ lâm thời. Nước Nga trở thành nước Cộng hòa
  • Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi song ở Nga xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại – Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính
 • Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới vì:
  • Lãnh đạo là giai cấp vô sản
  • Lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng.
  • Đưa cách mạng Nga tiến lên Casch mạng xã hội chủ nghĩa thiết lập chuyên chính vô sản.

Bài tập 7 trang 43 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy so sánh Cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII (cách mạng tư sản kiểu cũ) với Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga (cách mạng tư sản kiểu mới) theo yêu cầu bảng dưới đây:

Nội dung so sánh

Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga

Lãnh đạo cách mạng

Lực lượng tham gia

Nhiệm vụ cách mạng

Xu hướng phát triển

Kết quả, ý nghĩa lịch sử

Trả lời:

Nội dung so sánh

Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga

Lãnh đạo cách mạng

Giai cấp tư sản

Giai cấp vô sản thông qua Đảng Bônsêvich

Lực lượng tham gia

Tư sản và nông dân.

Công nhân - nông dân -binh lính

Nhiệm vụ cách mạng

Đánh đổ chế độ phong kiến, xóa tàn tích phong kiến, thực hiện dân chủ.

Đánh đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, xóa bỏ những tàn tích phong kiến và thực hiện các mục tiêu dân chủ.

Xu hướng phát triển

Xây dựng CNTB.

Tiến lên làm CMXHCN.

Kết quả, ý nghĩa lịch sử

- Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản Pháp phát triển.

- Mở ra thời thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới

Lật đổ chế độ Nga Hoàng, là tiền đề cho cuộc cách mạng tháng 10-1917

Bài tập 8 trang 44 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Tại sao năm 1917, ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

Trả lời:

Ở Nga năm 1917 đã xảy ra hai cuộc cách mạng, đó là cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai và cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười. Sở dĩ có hai cuộc cách mạng này là vì:

Vào đầu thế kỉ XX, ở Nga lúc này tồn tại nhiều mâu thuẫn: giữa nông dân nga với chế độ phong kiến Nga hoàng; giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ; giữa dân tộc Nga với các dân tộc trong đế quốc Nga.

Cách mạng tháng Hai năm 1917 tuy đã lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, song cục diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga: hai chính quyền song song tồn tại Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

Trước tình hình đó, Lênin và Đảng Bônsêvích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, dùng bạo lực lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Trong lúc đó, chính phủ lâm thời vẫn theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của quần chúng nhân dân.

Tháng 10 năm 1917, cuộc cách mạng của giai cấp vô sản đã nổ ra và giành thắng lợi.

Bài tập 9 trang 44 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có phải là một tất yếu lịch sử không? Vì sao?

Trả lời:

 • Cách mạng tháng Mười Nga là tất yếu lịch sử
 • Vì:
  • Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 là một sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời của nước Nga Xô Viết. Cách mạnh tháng 10 Nga nổ ra vào ngày 24 tháng 10 năm 1917, do Lê Nin và đảng Bolshevik lãnh đạo.
  • Cuộc cách mạng tháng 10 Nga nổ ra là điều tất yếu, vì sau cách mạng tháng 2, nước Nga xuất hiện hai chính quyền tồn tại song song đó là Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và Xô Viết đại biểu công - nông và binh lính. Sau khi nắm được chính quyền chính phủ lâm thời đã không giải quyết những vấn đề đã hứa trước đó như vấn đề ruộng đất của nông dân, việc làm cho công nhân, tình trạng thiếu lương thực và nhất là quyết theo đuổi chiến tranh đế quốc đến cùng. Trong hoàn cảnh đó Lê Nin và đảng Bolshevik đặt ra mục tiêu và chỉ rõ cần chấm dứt tình trạng 2 chính quyền song song bằng cách chuyển giao chính quyền về tay Xô Viết. Sau tháng 10 làn sóng cách mạng lan tràn khắp nước Nga. Ngày 7 tháng 10, V.L.Lenin từ Phần Lan trở về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc hành động cách mạng. Ngày 10 tháng 10 ban chấp hành trung ương họp quyết định khởi nghĩa vũ trang. Tại hội nghị này ban chấp hành trung ương bầu ra bộ chính trị do Lê Nin đứng đầu để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Chiều ngày 24 tháng 10 năm 1917 cuộc khởi nghĩa bắt đầu...(cuộc cách mạng tháng Mười thành công vào ngày 7 tháng 11 năm 1917 tức ngày 25 tháng 11 theo lịch Nga)

Bài tập 10 trang 44 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hăy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Trả lời:

 • Diễn biến:
  • Tháng 4: Lê-nin đã thông qua Đảng Bôn-sê-vích bản Luận cương tháng 4 chỉ ra mục tiêu đường lối tiếp theo của cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  • Đêm 24/10/1917 bắt đầu khởi nghĩa.
  • Đêm 25/10 tấn công cung điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của Chính phủ tư sản.
  • Khởi nghĩa Pêtơrôgrát giành thắng lợi.
  • Ngày 3/11/1918 chính quyền Xô viết giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn.
 • Ý nghĩa:
  • Đập tan ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở nước Nga. Mở ra kỷ nguyên mới, lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa công nhân, nông dân lên nắm quyền, xây dựng chế độ mới xã hội chủ nghĩa.
  • Đánh đổ chủ nghĩa tư bản ở một khâu quan trọng của nó là chủ nghĩa đế quốc, làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.
  • Dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông và phong trào công nhân ở các nước phương Tây có sự gắn bó mật thiết với nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.
  • Cung cấp cho phong trào cách mạng thế giới những bài học kinh nghiệm quý giá. Đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện trọng đại, mở đầu thời kì mới – thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921), mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 4.525
Sắp xếp theo

  Giải Vở BT Lịch Sử 11

  Xem thêm