Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Test Yourself E (Trang 163-164-165)

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Test Yourself E (Trang 163-164-165)

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Test Yourself E (Trang 163-164-165) với những bố cục rõ ràng, nội dung hấp dẫn, trình bày hợp lí và dễ hiểu; qua đó, các thầy cô giáo sẽ giúp học sinh nắm được các nội dung chính của bài học. Chúng tôi kính chúc quý thầy cô thành công trên con đường giảng dạy, các em học sinh đạt kết quả cao nhất trong học tập.

Tải Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 12 THE ASIAN GAMES

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 13 HOBBIES

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 14 RECREATION

I. Listening (2.5 points)

Listen and complete the sentences. (Nghe và hoàn thành câu.)

Gợi ý:

1. Television brings pictures and sounds from around the world into millions of home.

2. A person sitting in his home can watch the president make a speech or visit a foreign country.

3. Home viewers can see and learn about people, places, and things in far-away lands.

4. Entertainment programmes consist of plays or dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures.

5. People find it more convenient as well as cheaper to sit comfortably at home than to go out.

II. Reading (2.5 points)

Read the passage and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Đọc đoạn văn và xác định xem các phát biểu là đúng (T) hay sai (F).)

Hướng dẫn dịch:

Linda sống một mình ở Luân Đôn với bộ sưu tập tuyệt vời của cô. Cô đã sưu tập tất cả các kỉ vật hoàng gia kể từ năm 1960 khi cô xem đám cưới của công chúa Margaret trên ti vi. Những vật đầu tiên cô mua là một chiếc đĩa với hình đầu nữ hoàng ở giữa và một vài cái cốc có hình lễ lên ngôi. Và bây giờ, cô có một số lượng khổng lồ các vật: hình ảnh, tranh vẽ, gạt tàn thuốc, hàng trăm chiếc cốc, bình trà, khăn trà, hộp bánh quy, áp phích, sách, cờ, kệ bánh mì nướng, cốc ăn trứng, giá nến,.... Trong thực tế, cô đã có hơn bốn nghìn đồ kỉ niệm hoàng gia. Cô dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để giữ cho chúng sạch sẽ không bị bụi. Cô thường bày ra chơi, tạo nên một không gian hoàng gia đặc biệt. Điều đó làm cô thích thú trong nhiều giờ, và các khách tham quan, chủ yếu là du khách nước ngoài không bao giờ cảm thấy chán khi nói về gia đình hoàng gia của cô. Thật không hề dễ dàng khi thu thập những vật cô muốn. Một lần có đang ở trong một cửa hàng và người bán hàng đang uống trà bằng một cái cốc in hình Lễ lên ngôi đáng yêu. Cô đã đề nghị mua nó nhưng ông ta không quan tâm. Vì vậy, cô đã đi đến một cửa hàng gần đó và mua một cốc rất đắt và đổi lấy cái cốc của ông ta. Cô chỉ muốn đặt cái cốc vào ngôi nhà thích hợp của nó.

Gợi ý:

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

III. Pronunciation and Grammar (2.5 points)

a) Listen and put a tick (v) in the right box, paying attention to the pronunciation.... (Nghe và đặt dấu (v) vào ô đúng, chú ý đến cách phát âm của phần gạch chân của từ.)

b) Complete the following sentences with that or who. If it is possible to write.... (Hoàn thành câu với that hoặc who. Nếu trong trường hợp có thể lược bỏ that, hãy viết that trong ngoặc.)

Gợi ý:

1. Kate is the only person who understands me.

2. Why do you blame me for everything that goes wrong?

3. Are these the books (that) you are looking for?

4. It was Judy who taught us English.

5. The student who won the shcolarship is going to study in Britain.

6. The dress (that) Mary bought yesterday doen't fit her very well.

IV. Writing (2.5 points)

Write a paragraph of 120 words about one of your hobbies, following these guidelines. (Viết một đoạn văn khoảng 120 từ về một trong những sở thích của bạn, làm theo các hướng dẫn.)

Gợi ý:

Đoạn văn 1:

My hobby is reading. I read story books, magazines, newspapers and any kind of material that I find interesting. I started reading when I was a little girl. I used to ask my father to read fairy tales. Then I learned to read. At first I read simple books, then stories. Now I read everything. I love reading novels. Even I can read short stories in English, especially I'm interested in reading funny stories. Through reading, I can learn about many things: how people live, how things go on everywhere in the world. Books provide me with necessary information and facts. I don't have to learn things the hard way. The books have certainly helped me so much in my daily life. Books would be my life-long friends. I would never stop reading them in my life.

Đoạn văn 2:

In my daily life, I have several hobbies such as cooking, surfing, listening to music and so on. However, I like reading books the most for some reasons. Firstly, reading makes me feel comfortable after many long stressful hours at school. I actually like comic books because they contain lots of colorful and interesting images that keep my spirit relax. Secondly, reading books provides me a great deal of diverse knowledge of many fields. For instance, I can know more specific culture of each country in The World's Cultures book. In addition, I can know more things about different life of various animals that are living around the world in the Discovery of Animals World book. Finally, reading helps to enhance my vocabulary in both Vietnamese and English language. In Vietnamese book, I can learn many traditional folks or proverbs that help me understand more deeply the beauty of my mother tongue. About English books, I can improve my English reading comprehension skill in study. Besides, my communication skill with the foreigners will be better, too. In conclusion, I really like reading books, for it brings many good things to me. I see it as an useful activity to learn how to make life more meaningful and beautiful.

Đánh giá bài viết
1 1.056
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm