Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1: Số 0 trong phép cộng

1 2.147

Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1: Số 0 trong phép cộng với lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập số 0 trong phép cộng. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1: Số 0 trong phép cộng (bài 1, 2, 3, 4 trang 51/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

1 + 0 =         5 + 0 =        0 + 2 =           4 + 0 =

0 + 1 =         0 + 5 =         2 + 0 =          0 + 4 =

Hướng dẫn giải

1 + 0 = 1      5 + 0 = 5        0 + 2 = 2        4 + 0 = 4

0 + 1 = 1      0 + 5 = 5         2 + 0 = 0        0 + 4 = 4

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

 Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số

1 + ...= 1         1 + ...= 2             ....+ 2 = 4

...+ 3 = 3         2 + ...= 2            0 + ....= 0

Hướng dẫn giải

1 + 0 = 1        1 + 1 = 2            2 + 2 = 4

0 + 3 = 3        2 + 0 = 2            0 + 0 = 0

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp

 Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép cộng 

Đánh giá bài viết
1 2.147
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm