Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Gii SBT Tiếng Anh 6 Unit 3: AT HOME
A.Myhouse(trang22-23-24-25-26-27SBTTiếngAnh6)
1. (trang 22-23 SBT Tiếng Anh 6): Put in this, that, these or those and the name of the object. (Điền
this, that, these hoặc those tên đồ vật)
b) this - table lamp g) that - chair
d) that - chair h) those - tables
e) this - eraser i) these - books
f) that - board j) that house
2. (trang 23-24 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau)
b) What is that? - That is a table lamp.
c) What are those? - They are chairs.
d) What are these? - They are books.
e) What is this? - This is an armchair.
f) What is that? - It is a stereo.
g) What are these? - They are chair.
h) What is that? - That is a table.
Hướng dẫn dịch
b) Cái vậy? - Đó đèn n.
c) Chúng những cái thế? - Chúng là ghế.
d) Những cái này gì? Chúng những quyển sách.
e) Cái này gì? - Đây một chiếc ghế bành.
f) Cái vậy? - một cái đài.
g) Những cái này gì? Chúng những cái ghế.
h) Cái vậy? - Đó một cái bàn.
3. (trang 24-25 SBT Tiếng Anh 6): Complete the dialogues. (Hoàn thành các đoạn hội thoại.)
a) How many people are there? - There are five people.
b) How many people are there? - There are seven people.
c) How many people are there? - There are twelve people.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
d) How many people are there? - There are four people.
e) How many people are there? - There are eight people.
f) How many people are there? - There are three people.
4. (trang 25-26 SBT Tiếng Anh 6): Write the sentences. (Viết các câu văn)
b) old eleven
c) is - Her - Lan - is she - She ten
d) What is his name?
His name is Hung.
How old is he?
He is twelve years old.
e) What is her name?
Her name is Mai.
How old is she?
She is fourteen years old.
f) What is his name?
His name is Trung.
How old is he?
He is fifteen years old.
g) What is her name?
Her name is Thuy.
How old is she?
She is twenty years old.
5. (trang 26 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau )
b) That is a ball.
c) This is an armchair.
d) These are televisions.
e) Those are lamps.
f) This is a stereo.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hướng dẫn dịch
b) Đó quả bóng.
c) Đây một chiếc ghế bành.
d) Đây những chiếc tivi.
e) Chúng những cái đèn.
f) Đây một cái đài.
6. (trang 26 SBT Tiếng Anh 6): Write the correct questions and answers. (Viết câu hỏi câu trả lời
đúng)
b) What is that? - That is a stool.
c) What are these? - These are armchairs.
d) What is that? - That is a table.
e) What are those? - Those are windows.
f) What is this? - This is a couch.
Hướng dẫn dịch
b) Cái vậy? - Đó một cái ghế.
c) Những cái này cái gì? - Đây những chiếc ghế bành.
d) Cái vậy? - Đó một cái bàn.
e) Những cái đó cái gì? - Chúng những chiếc cửa sổ.
f) Cái này gì? - Đây một chiếc ghế.
7. (trang 27 SBT Tiếng Anh 6): Write the sentences with too. (Viết câu với too)
a) Lan is a teacher. Mai is a teacher, too.
b) We are engineers. They are engineers, too.
c) Mr. Hoang is a worker. Mr. Thanh is a worker, too.
d) Miss Hoa is a doctor. Miss Linh is a doctor, too.
8. (trang 27 SBT Tiếng Anh 6): Write the questions and answers (Viết câu hỏi câu trả lời)
a) How old is Ngan? She is fourteen years old.
How many people are there in her family? There are five people.
b) How old is Chi? She is fifteen years old.

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Unit 3

Mời các bạn tham khảo Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh lớp 6 ôn tập với nội dung giải chi tiết và rõ ràng giúp các bạn tiếp thu trọn vẹn bài học.

Ngoại nội dung Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3: At Home, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh khác trên VnDoc.com như: Tiếng anh lớp 6 theo từng unit, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,... để có nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức
Đánh giá bài viết
27 2.631
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm