Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp. Lời giải Sách bài tập công nghệ 8 này sẽ giúp các bạn học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

Bài 8.1 trang 12 SBT Công nghệ 8:

Các hình vẽ dùng trên bản vẽ kỹ thật là những hình gì? Có tên gọi như thế nào?

Lời giải:

Các hình vẽ dùng trên bản vẽ kỹ thuật là các hình chiếu (hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh) và các hình cắt.

Bài 8.2 trang 12 SBT Công nghệ 8:

Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng được dùng trong kỹ thuật nào?

Lời giải:

Bản vẽ cơ khí được dùng trong lĩnh vực cơ khí.

Bản vẽ xây dựng được dùng trong lĩnh vực xây dựng.

Bài 8.3 trang 12 SBT Công nghệ 8:

Hình cắt được vẽ ra như thế nào? Hình cắt dùng để biểu diễn phần nào của vật thể?

Lời giải:

Để vẽ hình cắt người ta giả sử cắt vật thể thành hai phần, sau đó chiếu phần vật thể sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu, ta được một hình biểu diễn gọi là hình cắt, phần vật thể bị mặt phẳng cắt qua được kẻ gạch gạch.

Hình cắt dùng để biểu diễn dạng bên trong của vật thể.

Bài 8.4 trang 12 SBT Công nghệ 8:

Hình cắt khác hình chiếu như thế nào?

Lời giải:

Trên hình cắt có các đường kẻ gạch gạch thể hiện phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua.

Bài 8.5 trang 12 SBT Công nghệ 8:

a) Đọc bản vẽ có hình cắt 1,2,3,4 (hình 8.1) đối chiếu với các vật thể A,B,C,D (hình 8.2) bằng cách đánh dấu )x) vào bảng 8.1.

b) Xác định mỗi vật thể được tạo thành từ các khối hình học nào, bằng cách đánh dấu (x) vào bảng 8.2.

Bảng 8.1

Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Bảng 8.2

Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Lời giải:

Bảng 8.1

Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Bảng 8.2

Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Bài 8.6 trang 13 SBT Công nghệ 8:

a) Hãy vẽ hình cắt thay cho hình chiếu đứng của vật thể hình 8.3 và vật thể hình 8.4.

b) Mô tả hình dạng của các vật thể đó. Mỗi vật thể được cấu tạo bởi các khối hình học nào?

Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Lời giải:

a) Xem hình 8.1tl và 8.2tl.

b) Vật thể hình 8.3 có phần trên hình trụ, phần dưới hình hộp, lỗ bên trong là hình trụ.

Vật thể hình 8.4 có phần trên là hình nón cụt, phần dưới là hình trụ, lỗ bên trong là hình hộp.

Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

....................................

Ngoài Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt. Các bạn học sinh còn có thể tham khảo các môn Toán, Văn, Anh, Hóa... tài liệu ôn tập lớp 8 mà chúng tôi sưu tầm và đăng tải, mời các bạn tải về tham khảo

Đánh giá bài viết
1 60
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Sách bài tập Công Nghệ lớp 8 Xem thêm