Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Nhằm giúp các bạn học sinh nâng cao chất lượng học tập, VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn bài: Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép. Với lời giải chi tiết kèm theo hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học tốt môn công nghệ lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo

Bài 24.1 trang 45 SBT Công nghệ 8:

Những phần tử nào trong hình 24.1 không phải chi tiết máy?

Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Lời giải:

Đáp án: hộp số ô tô; vòng khâu; vòng bi.

Bài 24.2 trang 46 SBT Công nghệ 8:

Những nhận định sau đây về chi tiết máy là đúng hay sai (đánh dấu Đ vào những nhận định đúng và S vào những nhận định sai)

1. Chi tiết máy có cấu tao hoàn chỉnh và không thể tháo rời
2. Mỗi chi tiết máy thực hiện chức năng riêng
3. Mỗi thiết bị, máy móc được tạo bởi nhiều chi tiết máy
4. Chi tiết máy không có khả năng lắp lẫn
5. Nhóm chi tiết có công dụng riêng chỉ đươcc dùng trong một loại máy nhất định

Lời giải:

Đáp án:

1.Đ 2.Đ 3.Đ 4.S 5.Đ

Bài 24.3 trang 46 SBT Công nghệ 8:

Quan sát trục trước xe đạp (hình 24.2) và trả lời các câu hỏi sau:

Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Câu 1: Sau khi quan sát xong, Mai phát biểu: cụm trước xe đạp gồm có trục, đai ốc, vòng đệm, đai ốc hãm côn và côn, hình ảnh trên chưa đủ các chi tiết của cụm trước xe đạp. Mai phát biểu như thế đúng hay sai? Tại sao?

Câu 2: Cụm trước xe đạp gồm có các chi tiết: trục, đai ốc, vòng đệm, đai ốc hãm côn, côn. Nêu thứ tự tháo và lắp các chi tiết.

- Thứ tự tháo:

………........................................................................................................

- Thứ tự lắp:

……………………………………………………………………………………

Câu 3: Hãy nối các thông tin ở cột A với cột B để hoàn thành đúng chức năng của các chi tiết trong cụm trước xe đạp

A B
1. Trục a. Hãm côn ở một vị trí
2. Đai ốc b. Lắp vào càng xe
3. Vòng đệm c. Cùng với bi và nồi tạo thành ổ trục
4. Đai ốc hãm côn d. Cản trở chuyển động tương đối giữa các chi tiết
5. Côn e. Lắp trục với càng xe
f. Cố định các chi tiết

Lời giải:

Đáp án:

Câu 1: Mai nói sai vì vòng đệm và côn trên hình lắp lại với nhau.

Câu 2:

- Thứ tứ tháo: Đai ốc → đai ốc hãm côn → cụm côn và vòng đệm → trục

- Thứ tự lắp: Trục → cụm côn và vòng đệm → đai ốc hãm côn → đai ốc

Câu 3: Đáp án:

1-b 2-e 3-d

4-a 5-c

Bài 24.4 trang 47 SBT Công nghệ 8:

Quan sát hình 24.3 và trả lời câu hỏi:

Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Những mối ghép sau đây là ghép cố định hay mối ghép động?

A. Mối ghép giữa đế và thân quạt là………………………..

B. Mối ghép giữa trục động cơ với cánh quạt là…………………

C. Mối ghép giữa lồng quạt phía trước với lồng quạt phía sau là…………

D. Mối ghép giữa lồng quạt phía sau với vỏ là…………………

Lời giải:

Đáp án:

A. Mối ghép giữa đế và thân quạt là mối ghép cố định

B. Mối ghép giữa trục động cơ với cánh quạt là mối ghép động

C. Mối ghép giữa lồng quạt phía trước với lồng quạt phía sau là mối ghép cố định

D. Mối ghép giữa lồng quạt phía sau với vỏ là mối ghép cố định

Bài 24.5 trang 48 SBT Công nghệ 8:

Hãy khoanh tròn chữ cái trước các đáp án đúng:

Câu 1: Các chi tiết máy được lắp ghép với nhau để:

A. Tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh

B. Các chi tiết được sử dụng đúng mục đích

C. Liên kết các bộ phận của máy móc

D. Máy móc có thể hoạt động được

Câu 2: Những mối ghép không có chuyển động tương đối với nhau gọi là:

A. Mối ghép động

B. Mối ghép cố định

C. Mối ghép tĩnh

D. Mối ghép di chuyển

Câu 3: Mối ghép bản lề, ổ trục, trục vít là loại:

A. Mối ghép động

B. Mối ghép cố định tháo được

C. Mối ghéo cố định không tháo được

D. Mối ghép tĩnh

Lời giải:

Đáp án:

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

....................................

Ngoài Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 24: Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép. Các bạn học sinh còn có thể tham khảo các môn Toán, Văn, Anh, Hóa... tài liệu ôn tập lớp 8 mà chúng tôi sưu tầm và đăng tải, mời các bạn tải về tham khảo

Đánh giá bài viết
1 96
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Sách bài tập Công Nghệ lớp 8 Xem thêm