Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 7

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tuần 9 trang 42: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 7

Mời các em cùng thầy cô tham khảo toàn bộ các câu hỏi có trong Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 7 trang 42 gồm câu 1, câu 2 để củng cố lại kiến thức Tiếng Việt lớp 2 đã học từ tuần 01 đến tuần 08.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 tuần 9 trang 42 câu 1, 2: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 7

Trò chơi ô chữ

Câu 1. Điền từ vào các ô trống theo hàng ngang:

Dòng 1: Viên màu tráng (hoặc đỏ, vàng, xanh) dùng để viết chữ lên báng (có 4 chữ cãi, bắt đầu bằng chữ P)

Dòng 2: Tạp giấy ghi ngày, tháng trong nâm (có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ L).

Dòng 3: Đồ mặc có hai ống (có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ Q).

Dòng 4: Nhỏ xíu, giống tên thành phố của bạn Mít trong một bài tạp đọc em đã học (có 5 chữ cối, bắt đầu bằng chữ T).

Dòng 5: Vật dùng để viết chữ trên giấy (có 3 chữ cái, bắt đầu bằng chữ B).

Dòng 6: Thứ ngắt từ trên cây, thưòng dùng để tặng nhau hoặc trang trí (có 3 chữ cái, bắt đầu bằng chữ H).

Dòng 7: Tên ngày trong tuần, sau ngày thứ ba (có 2 chữ cối, bắt đầu bằ ng chữ T).

Dòng 8: Nơi thợ làm việc (có 5 chữ cái, bát đầu bằng chữ X).

Dòng 9: Trái nghĩa với trắng (có 3 chữ cái, bắt đầu bằng chữ Đ).

Dòng 10: Đồ vật dùng để ngồi (có 3 chữ cái, bắt đầu bằng chữ G).

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tuần 9 trang 42

Câu 2. Viết lại từ xuất hiện ở cột dọc: .............

Đáp án

Câu 1. Điền từ vào các ô trống theo hàng ngang:

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tuần 9

Câu 2. Viết lại từ xuất hiện ở cột dọc: PHẦN THƯỞNG

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 8

Ngoài các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
7 2.668
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Xem thêm