Giáo án môn Thủ công 3 bài 17: Làm đồng hồ để bàn

Giáo án Thủ công lớp 3

Giáo án môn Thủ công 3 bài 17: Làm đồng hồ để bàn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục đích – yêu cầu:

  • HS biết làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công.
  • Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
  • HS khéo tay: làm đồng hồ để bàn cân đối.

II. Đồ dùng dạy – học:

  • Mẫu đồng hồ để bàn làm giấy thủ công (hoặc bìa màu).
  • Đồng hồ để bàn.
  • Tranh quy trình làm đồng hồ để bàn.
  • Giấy thủ công hoặc bìa màu, giấy trắng kéo thủ công, hồ dán, bút màu, thước.

III. Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

- GV giới thiệu mẫu đồng hồ để bàn và đặt câu hỏi định hướng– SGV tr. 248.

HĐ 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.

* Bước 1: Cắt giấy – SGV tr.249.

* Bước 2: Làm các bộ phận của đồng hồ (khung, mặt đế và chân đỡ đồng hồ) – SGV tr. 249.

- Làm khung đồng hồ.

- Làm mặt đồng hồ.

- Làm đế đồng hồ.

- Làm chân đỡ đồng hồ.

* Bước 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh - SGV tr.252.

- Dán mặt đồng hồ vào khung đồng hồ.

- Dán khung đồng hồ vào phần chân đế.

- Dán chân đỡ vào mặt sau khung đồng hồ.

- GV tóm tắt lại các bước làm đồng hồ.

Hôm sau học tiếp.

- HS quan sát, nhận xét về hình dang, màu sắc, tác dụng của từng bộ phận trên đồng hồ.

- HS liên hệ và so sánh hình dạng, màu sắc, các bộ phận của đồng hồ mẫu với đồng hồ để bàn được sử dụng trong thực tế.

- HS nêu tác dụng của đồng hồ.

- HS quan sát thao tác của GV.

- HS tập làm mặt đồng hồ để bàn.

Đánh giá bài viết
1 792
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án lớp 3 môn khác Xem thêm