Giáo án môn Thủ công 3 bài 14: Đan nong mốt

Giáo án Thủ công lớp 3

Giáo án môn Thủ công 3 bài 14: Đan nong mốt bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục đích – yêu cầu:

  • HS biết cách đan nong mốt., kẻ, cắt được các nan tương đối đều nhau
  • HS khéo tay: kẻ, cắt được các nan tương đối đều nhau.

II. Đồ dùng dạy – học:

  • Mẫu tấm đan nong mốt bằng bìa có kích thước đủ lớn để HS quan sát được, các nan dọc và nan ngang khác màu nhau.
  • Tranh quy trình đan nong mốt.
  • Các nan đan mẫu 3 màu khác nhau.
  • Bìa màu hoặc giấy thủ công (hoặc vật liệu khác) bút chì, thước kẻ, kéo thủ công, hồ dán.

III. Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

- GV giới thiệu tấm đan nong mốt.

- GV liên hệ thực tế – SGV tr.232.

Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.

* Bước 1: Kẻ, cắt các nan – SGV tr. 232.

- Cắt các nan dọc.

- Cắt 7 nan ngang và 4 nan dùng để dán nẹp xung quanh.

* Bước 2: Đan nong mốt bằng giấy bìa – SGV tr. 233.

- Đan nan ngang thứ nhất.

- Đan nan ngang thứ hai.

- Đan nan ngang thứ ba.

- Đan nan ngang thứ tư.

chú ý: Đan xong mỗi nan ngang phải dồn nan cho khít rồi mới đan tiếp nan sau.

Bước 3: Dán nẹp xung quanh tấm đan – SGV tr. 234. Hôm sau học tiếp.

- HS quan sát nhận xét.

- HS nhắc lại cách đan nong mốt.

- Kẻ, cắt các nan đan bằng giấy, bìa và tập đan nong mốt theo nhóm.

Đánh giá bài viết
2 1.246
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án lớp 3 môn khác Xem thêm