Giáo án môn Thủ công 3 bài 7: Cắt dán chữ I, T

Giáo án Thủ công lớp 3

Giáo án môn Thủ công 3 bài 7: Cắt dán chữ I, T bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục đích – yêu cầu:

  • HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.Kẻ cắt dán được chữ I,T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng.
  • HSKT: Kẻ cắt dán được chữ I, T. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng.
  • HS yêu thích cắt, dán chữ.

II. Đồ dùng dạy – học:

  • Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T.
  • Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.

III. Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra đồ dùng của HS và nhận xét.

3.Bài mới:

Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

- GV giới thiệu mẫu các chữ I, T và hướng dẫn HS quan sát – SGV tr. 214.

Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.

* Bước 1: Kẻ chữ I, T – SGV tr. 215.

* Bước 2: Cắt chữ I, T – SGV tr. 216.

* Bước 3: Dán chữ I, T – SGV tr. 216.

- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ I, T.

4. Cũng cố dặn dò:

Nhận xét giờ học.

Hát

- HS quan sát chữ mẫu.

- Nêu nhận xét về độ rộng, chiều cao của chữ.

- HS thực hành theo nhóm.

Về nhà tiếp tục ôn lại các thao tác gấp cắt chữ I, T hôm sau học tiếp.

Đánh giá bài viết
2 895
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án lớp 3 môn khác Xem thêm