Giáo án môn Thủ công 3 bài 11: Cắt dán chữ vui vẻ

Giáo án Thủ công lớp 3

Giáo án môn Thủ công 3 bài 11: Cắt dán chữ vui vẻ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục đích – yêu cầu:

  • HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ Vui Vẻ.
  • HSKT: cắt dán được chữ VUI VẺ, các nét chữ thẳng và đều nhau.
  • HS yêu thích cắt, dán chữ.

II. Đồ dùng dạy – học:

  • Mẫu chữ Vui Vẻ cắt đã dán và mẫu chữ Vui Vẻ cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ Vui Vẻ.
  • Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.

III. Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

GV chấm bài cắt dán chữ E và nhận xét.

3.Bài mới:

Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

- GV giới thiệu mẫu các chữ Vui Vẻ và hướng dẫn HS quan sát nêu tên các chữ cái trong mẫu chữ.

- GV nhận xét và củng cố cách kẻ, cắt chữ.

HĐ 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.

* Bước 1: Kẻ, cắt các chữ Vui Vẻ và dấu hỏi (?) – SGV tr. 226.

* Bước 2: Dán thành chữ Vui Vẻ – SGV tr.227.

- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt các chữ cái và dấu hỏi (?) của chữ Vui Vẻ.

4.Cũng cố, dặn dò:

Hát

- HS quan sát chữ mẫu.

- Nhận xét khoảng cách giữa các chữ trong mẫu chữ.

- HS nhắc lại cách kẻ cắt các chữ V, U, E, I.

- HS thực hành theo nhóm.

Đánh giá bài viết
3 852
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án lớp 3 môn khác Xem thêm