Giáo án môn Thủ công 3 bài 6: Ôn tập phối hợp gấp, cắt, dán hình

Giáo án Thủ công lớp 3

Giáo án môn Thủ công 3 bài 6: Ôn tập phối hợp gấp, cắt, dán hình bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục đích – yêu cầu:

  • Ôn tập, củng cố được kiến thức, kỹ năng phối hợp gấp, cắt, dán một để làm đồ chơi.
  • Làm được ít nhất hai đồ chơi
  • HS khéo tay: - Làm được ít nhất 3 đồ chơi đã học. Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo.

II. Đồ dùng dạy – học:

  • Các mẫu của các bài trước.

III. Các hoạt động dạy – học:

Nội dung dạy học

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

* Nội dung bài kiểm tra:

- Đề kiểm tra: “Em hãy gấp hoặc phối hợp gấp, cắt, dán một trong những hình đã học ở chương I”.

- GV nêu mục đích, yêu cầu của bài kiểm tra.

- Trước khi kiểm tra, GV gọi HS nhắc lại tên các bài đã học trong chương I. Sau đó GV cho HS quan sát lại các mẫu.

- Sau khi HS hiểu rõ mục đích yêu cầu, GV tổ chức cho HS làm bài kiểm tra qua thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chương. Trong quá trình HS thực hiện bài thực hành, GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm tra.

* Đánh giá:

- Đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức độ:

+ Hoàn thành (A) – SGV tr.212.

+ Chưa hoàn thành (B) – SGV tr.212.

* Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.

- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Cắt, dán chữ cái đơn giản”.

- HS làm bài kiểm tra thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chương.

- HS nhắc lại các bài đã học trong chương I.

- HS làm bài kiểm tra.

Đánh giá bài viết
1 824
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án lớp 3 môn khác Xem thêm