Giáo án môn Thủ công 3 bài: Kiểm tra cuối năm

Giáo án Thủ công lớp 3

Giáo án môn Thủ công 3bài: Kiểm tra cuối năm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục đích – yêu cầu:

  • Đánh giá kiến thức kỹ năng làm thủ công của HS qua sản phẩm HS tự chọn đã học trong năm và làm được trong giờ kiểm tra.

II. Đồ dùng dạy – học:

  • Các mẫu sản phẩm đã học trong học kỳ II.

III. Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

* Nội dung bài kiểm tra:

- Đề kiểm tra: “Em hãy làm một trong những sản phẩm thủ công đã học”.

- Trong quá trình HS làm bài kiểm tra, GV đến các bàn quan sát, hướng dẫn những HS còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm tra.

* Đánh giá:

- Đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức :

+ Hoàn thành (A) – SGV tr.259.

+ Chưa hoàn thành (B) – SGV tr.259.

* Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.

- Nhận xét chung về thái độ học tập của HS đối với môn học này.

- HS quan sát một số mẫu sản phẩm thủ công đã học.

- HS làm bài kiểm tra.

- HS làm được một sản phẩm thủ công theo đúng quy trình kỹ thuật.

Đánh giá bài viết
1 236
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án lớp 3 môn khác Xem thêm