Giáo án môn Thủ công 3 bài 18: Làm quạt giấy tròn

Giáo án Thủ công lớp 3

Giáo án môn Thủ công 3 bài 18: Làm quạt giấy tròn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục đích – yêu cầu:

  • HS biết làm quạt giấy tròn.
  • Hứng thú với giờ học làm đồ chơi.

II. Đồ dùng dạy – học:

  • Mẫu quạt giấy tròn có kích thước đủ lớn để HS quan sát.
  • Các bộ phận để làm quạt tròn gồm hai tờ giấy đã gấp các nếp gấp cách đều để làm quạt, cán quạt và chỉ buộc.

III. Các hoạt động dạy – học:

Tiết 1

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Hoạt động 1:

Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

- GV giới thiệu quạt mẫu

- GV giới thiệu các bộ phận làm quạt.

Cho HS lần lượt nhắc lại các bộ phận làm quạt tròn

Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.

* Bước 1: Cắt giấy – SGV tr. 256.

* Bước 2: Gấp, dán quạt – SGV tr. 256.

* Bước 3: Làm cán quạt và hoàn chỉnh quạt – SGV tr. 257.

Hôm sau học tiếp.

 

 

 

- HS quan sát để rút ra một số nhận xét quạt mẫu.

- HS quan sát để rút ra một số nhận xét các bộ phận làm quạt.

- HS lần lượt nhắc lại các bộ phận làm quạt tròn

 

- HS quan sát thao tác của GV.

- HS tập gấp quạt giấy tròn.

Đánh giá bài viết
1 278
Giáo án lớp 3 môn khác Xem thêm