Kế hoạch giảng dạy Sinh học 8 năm học 2020 - 2021

Kế hoạch giảng dạy lớp 8 môn Sinh

VnDoc xin giới thiệu Kế hoạch giảng dạy Sinh học 8 năm học 2020 - 2021. Kế hoạch giảng dạy cả năm dựa vào kế hoạch này các thầy cô giáo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Sau đây là tài liệu mời quý thầy cô cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

I. Điều chỉnh nội dung dạy học (Rà soát, đối chiếu nội dung các bài học trong sách giáo khoa với các chủ đề tương ứng trong chương trình môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để tinh giản những nội dung dạy học vượt quá yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình; bổ sung, cập nhật những thông tin mới thay cho những thông tin đã cũ, lạc hậu)

STT

Mục

Tinh giản

Bổ sung, cập nhật

Ghi chú

Nội dung

Lý do

Nội dung

Lý do

1

Tiết 5 - Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô

Tinh giản phần thực hành làm tiêu bản tế bào, mô.

Khó thực hiện

 

 

 

2

Tiết 31 - Bài 30: Vệ sinh hệ tiêu hoá

 

 

Thay đổi tên tiết học

Phù hợp với nội dung bài học

 

II. Thiết kế bài học theo chủ đề (Dựa trên các chủ đề trong chương trình môn học, tích hợp các bài học có liên quan sau khi tinh giản để thiết kế bài học theo chủ đề với các hoạt động học cơ bản: mở đầu (xác định vấn đề), hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng).

STT

Mục

Tích hợp, sắp xếp lại theo bài học

Ghi chú

Nội dung

Lý do

1

Chủ đề: Khái quát về cơ thể người

 

Tích hợp các bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 thành chủ đề

Phù hợp mạch nội dung kiến thức

 

2

Chủ đề: Vận động

 

Tích hợp các bài trong chương II thành chủ đề

Phù hợp mạch nội dung kiến thức

 

3

Chủ đề: Tuần hoàn

 

Tích hợp các bài trong chương III thành chủ đề

Phù hợp mạch nội dung kiến thức

 

4

Chủ đề: Hô hấp

 

Tích hợp các bài trong chương IV thành chủ đề

Phù hợp mạch nội dung kiến thức

 

5

Chủ đề: Tiêu hoá

Tích hợp các bài trong chương V thành chủ đề

Phù hợp mạch nội dung kiến thức

 

6

Chủ đề: Da

Tích hợp các bài trong chương VIII thành chủ đề

Phù hợp mạch nội dung kiến thức

 

7

Chủ đề: Hệ thần kinh

Tích hợp các bài 43, 44, 45, 46, 47 thành chủ đề

Phù hợp mạch nội dung kiến thức

 

8

Chủ đề: Nội tiết

Tích hợp các bài trong chương X thành chủ đề

Phù hợp mạch nội dung kiến thức

 

9

Chủ đề: Sinh sản

Tích hợp các bài trong chương XI thành chủ đề

Phù hợp mạch nội dung kiến thức

 

10

Chủ đề: Các bệnh lây qua đường sinh dục

Tích hợp các bài 64, 65 thành chủ đề

Phù hợp mạch nội dung kiến thức

 

11

Tiết 20: Kiểm tra 1 tiết

Sắp xếp lại theo bài học

Phù hợp mạch nội dung kiến thức

 

12

Tiết 49: Ôn tập

Bổ sung

Củng cố kiến thức các chương và chủ đề đã học.

 

13

Tiết 50: Kiểm tra 1 tiết

Sắp xếp lại theo bài học

Phù hợp mạch nội dung kiến thức

 

14

Tiết 69: Ôn tập kì II

Sắp xếp lại theo bài học

Phù hợp mạch nội dung kiến thức

 

15

Tiết 70: Kiểm tra học kì II

Sắp xếp lại theo bài học

Phù hợp mạch nội dung kiến thức

 

III. Xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học (theo từng khối lớp, được trình bày thành bảng các bài học đã được xây dựng sau khi tinh giản nội dung và sắp xếp theo thời gian thực hiện. Mỗi bài học nêu rõ tên bài và mạch nội dung kiến thức; yêu cầu cần đạt (theo chương trình môn học); thời lượng dạy học; hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng nội dung).

STT

Tên bài học

Mạch nội dung kiến thức

Yêu cầu cần đạt

Thời lượng

Hình thức tổ chức dạy học

Ghi chú

1

Chủ đề: Khái quát về cơ thể người

Tiết 1 - Bài 1: Bài mở đầu

Tiết 2 - Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

Tiết 3 - Bài 3: Tế bào

Tiết 4 - Bài 4: Mô

Tiết 5 - Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô

Tiết 6 - Bài 6: Phản xạ

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

 

 

6 tiết

Dạy học trên lớp, kết hợp với sử dụng phòng thực hành bộ môn.

Soạn theo chủ đề.

Bài 2, mục II: không dạy.

Bài 3, mục III. – Không dạy chi tiết, chỉ nên liệt k tên các thành phần.

Bài 4 - Câu hỏi 4 – không yêu cầu HS trả lời.

Bài 5 – Không yêu cầu thực hành làm tiêu bản tế bào, mô mà chỉ quan sát trên tiêu bản cố định có sẵn;

2

Chủ đề: Vận động

Tiết 7 - Bài 7: Bộ xương

Tiết 8 - Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Tiết 9 - Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

Tiết 10 - Bài 10: Hoạt động của cơ

Tiết 11 - Bài 11: Tiến hoá của hệ vận động - Vệ sinh hệ vận động

Tiết 12 - Bài 12: Thực hành tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

6 tiết

Dạy học trên lớp, kết hợp với sử dụng phòng thực hành bộ môn.

Soạn theo chủ đề.

Bài 7 - Phần II: Phân biệt các loại xương – không dạy.

 

3

Chủ đề: Tuần hoàn

Tiết 13 - Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

Tiết 14 - Bài 14: Bạch cầu - miễn dịch.

Tiết 15 - Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Tiết 16 - Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết.

Tiết 17 - Bài 17: Tim và mạch máu

Tiết 18 - Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch - Vệ sinh hệ tuần hoàn.

Tiết 19 - Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu.

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

7 tiết

 

Dạy học trên lớp, kết hợp với sử dụng phòng thực hành bộ môn.

Soạn theo chủ đề.

 

4

Tiết 20: Kiểm tra 1 tiết

 

 

1 tiết

 

 

5

Chủ đề: Hô hấp

Tiết 21 - Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Tiết 22 - Bài 21: Hoạt động hô hấp

Tiết 23 - Bài 22: Vệ sinh hô hấp

Tiết 24 - Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

4 tiết

Dạy học trên lớp, kết hợp với sử dụng phòng thực hành bộ môn.

Soạn theo chủ đề.

Bài 20 - Bảng 20, lệnh tr66 – không dạy. Câu hỏi 2 tr67 – không yêu cầu HS trả lời

 

6

Chủ đề: Tiêu hoá

Tiết 25 - Bài 24: Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá

Tiết 26 - Bài 25: Tiêu hoá ở khoang miệng

Tiết 27 - Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

Tiết 28 - Bài 27: Tiêu hoá ở dạ dày

Tiết 29 - Bài 28: Tiêu hoá ở ruột non

Tiết 30 - Bài 29: Hấp thụ dinh dưỡng và thải phân

Tiết 31 - Bài 30: Vệ sinh hệ tiêu hoá

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

7 tiết

Dạy học trên lớp, kết hợp với sử dụng phòng thực hành bộ môn.

Soạn theo chủ đề.

Bài 29 - Hình 29.2 và nội dung liên quan – không dạy.

 

7

Chương VI: Trao đổi chất và năng lượng

Tiết 32 - Bài 31: Trao đổi chất

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

Dạy học trên lớp

 

8

Tiết 33 - Bài 32: Chuyển hoá

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

Dạy học trên lớp

 

9

Tiết 34 - Bài 33: Thân nhiệt

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

Dạy học trên lớp

 

10

Tiết 35 - Bài 35: Ôn tập học kì I

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

 

 

11

Tiết 36: Kiểm tra học kì I

 

 

1 tiết

 

 

HỌC KÌ II

STT

Tên bài học

Mạch nội dung kiến thức

Yêu cầu cần đạt

Thời lượng

Hình thức tổ chức dạy học

Ghi chú

12

Tiết 37 - Bài 34: Vitamin và muối khoáng

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

Dạy học trên lớp

 

13

Tiết 38 - Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống - Nguyên tắc lập khẩu phần

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

Dạy học trên lớp

 

14

Tiết 39 - Bài 37: Thực hành : Phân tích một khẩu phần cho trước

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

Dạy học trên lớp

 

15

Chủ đề: Bài tiết

Tiết 40 - Bài 38: Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu

Tiết 41 - Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Tiết 42 - Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

3 tiết

Dạy học trên lớp

Soạn theo chủ đề.

 

16

Chủ đề: Da

Tiết 43 - Bài 41, 42: Cấu tạo và chức năng của da. Vệ sinh da

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

Dạy học trên lớp

Soạn theo chủ đề.

 

17

Chủ đề: Hệ thần kinh

Tiết 44 - Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Tiết 45 - Bài 44: Thực hành – Tìm hiểu chức năng (Liên quan đến cấu tạo) của tuỷ sống

Tiết 46 - Bài 45: Dây thần kinh tuỷ

Tiết 47 - Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Tiết 48 - Bài 47: Đại não

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

5 tiết

Dạy học trên lớp, kết hợp với sử dụng phòng thực hành bộ môn.

Soạn theo chủ đề.

Bài 46 - lệnh ▼: So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não và tuỷ sống…- không dạy. Bảng 46 tr145 – không dạy.

Bài 47 - lệnh tr 149 – không dạy

18

Tiết 49: Ôn tập

 

Ôn tập kiến thức các chương và chủ đề đã học trong học kì II

1 tiết

 

 

19

Tiết 50: Kiểm tra 1 tiết

 

Nội dung kiểm tra kiến thức các chương, chủ đề đã học trong học kì II.

1 tiết

 

 

20

Tiết 51 - Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

Dạy học trên lớp

Hình 48 -2 và nội dung liên quan trong lệnh tr151 – không dạy. Bảng 48.2 và nội dung liên quan - không dạy. Câu hỏi 2 tr154 – không yêu cầu HS trả lời

21

Tiết 52 - Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

Dạy học trên lớp

Hình 49 – 1 và nội dung liên quan ở lệnh ▼tr155 – không dạy. Hình 49.4 và lệnh ▼tr 157 – không dạy

22

Tiết 53 - Bài 50: Vệ sinh mắt

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

Dạy học trên lớp

 

23

Tiết 54 - Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

Dạy học trên lớp

Hình 51.2 và nội dung liên quan tr163 – không dạy. Câu hỏi 1 tr165 – không yêu cầu HS trả lời

24

Tiết 55 - Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

Dạy học trên lớp

 

25

Tiết 56 - Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

Dạy học trên lớp

 

26

Tiết 57 - Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

Dạy học trên lớp

 

27

Chủ đề: Nội tiết

Tiết 58 - Bài 55: Giới thiệu chung tuyến nội tiết

Tiết 59 - Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp

Tiết 60 - Bài 57: Tuyến tuỵ và tuyến trên thận

Tiết 61 - Bài 58: Tuyến sinh dục

Tiết 62 - Bài 59: Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

5 tiết

Dạy học trên lớp

Soạn theo chủ đề.

 

28

Chủ đề: Sinh sản

Tiết 63 - Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Tiết 64 - Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Tiết 65 - Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai

Tiết 66 - Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

4 tiết

Dạy học trên lớp

Soạn theo chủ đề.

 

29

Chủ đề: Các bệnh lây qua đường sinh dục

Tiết 67 - Bài 64: Các bệnh lây qua đường sinh dục

Tiết 68 - Bài 65: Đại dịch AIDS – Thảm hoạ của loài người

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

3 tiết

Dạy học trên lớp

Soạn theo chủ đề.

 

30

Tiết 69 - Bài 66: Ôn tập kì II

 

Theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

1 tiết

 

 

31

Tiết 70: Kiểm tra học kì II

 

Nội dung kiểm tra kiến thức các chương, chủ đề đã học trong học kì II.

1 tiết

 

 

Trên đây VnDoc đã chia sẻ Kế hoạch giảng dạy Sinh học 8 năm học 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn

.........................................

Ngoài Kế hoạch giảng dạy Sinh học 8 năm học 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Giải Vở BT Vật Lý 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Trắc nghiệm Vật lý 8 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
1 593
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 8 Xem thêm