Phân phối chương trình lớp 8 năm 2020 - 2021

Phân phối chương trình lớp 8 năm 2020 - 2021 được VnDoc tổng hợp và chia sẻ. Tài liệu gồm đầy đủ các môn nằm trong chương trình lớp 8. Nội dung giảm tải giúp các bạn học sinh chủ động nắm bắt và ôn tập tại nhà. Sau đây là tài liệu mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chương trình giảm tải lớp 8 Môn Toán

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN TOÁN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

ĐẠI SỐ

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

 

 

 

1

 

 

 

Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức

§8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

 

Ví dụ 2

Thay thế ví dụ khác về sử dụng phương pháp nhóm làm xuất hiện hằng đẳng thức

§10. Phép chia đơn thức cho đơn thức

§11. Phép chia đa thức cho đơn thức

 

 

Cả 2 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Chia đa thức cho đơn thức

1. Phép chia đa thức

2. Chia đơn thức cho đơn thức

 

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

 

 

 

3. Chia đa thức cho đơn thức

 

 

 

2

 

 

 

Chương II. Phân thức đại số

§4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.

Bài tập 17

Không yêu cầu

Luyện tập

Bài tập 20

Không yêu cầu

§6. Phép trừ các phân thức đại số

Mục 1. Phân thức đối

Không dạy

Mục 2. Phép trừ

Tiếp cận như cộng phân thức đại số.

Ôn tập chương

Bài tập 59

Khuyến khích học sinh tự làm

 

 

§5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Mục 4. Áp dụng

Tự học có hướng dẫn

 

 

§6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

?3

Tự học có hướng dẫn

 

 

Chương III.

§7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

?1; ?2

Tự học có hướng dẫn

3

Phương trình bậc nhất một ẩn

 

 

 

 

 

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Giải bài toán bằng cách lập phương trình”

 

 

§6; §7

Luyện tập

 

Cả 3 bài

1. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

2. Giải bài toán bằng cách lập phương

 

 

 

 

trình (Chọn lọc tương đối đầy đủ về các

 

 

 

 

thể loại toán. Chú ý các bài toán thực tế).

Tham khảo thêm: Phân phối chương trình Toán 8 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 8 Môn Văn

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN NGỮ VĂN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan

Bội Châu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

 

Hai chữ nước nhà (trích) của Trần

Tuấn Khải

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

 

Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

 

 

Ông đồ của Vũ Đình Liên

Cả bài

Chuyển lên dạy chính thức trong 01 tiết

 

 

Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp) của Nguyễn Ái Quốc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

 

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích

Trưởng giả học làm sang) của Mô-li-e

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

 

 

Ôn luyện về dấu câu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

 

 

- Hội thoại

- Hội thoại (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần II của mỗi bài.

3

Tập làm văn

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

 

 

Ôn tập về luận điểm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

4

Chủ đề tích hợp

- Tôi đi học của Thanh Tịnh

- Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) của Nguyên Hồng

- Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

- Bố cục của văn bản

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

 

 

- Nhớ rừng của Thế Lữ

- Ông đồ của Vũ Đình Liên

- Câu nghi vấn

- Câu nghi vấn (tiếp theo)

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Tham khảo thêm: Phân phối chương trình Ngữ văn 8 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 8 Môn Vật lý

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN VẬT LÍ

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

STT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 2: Vận tốc

Các yêu cầu C4, C5, C6, C7, C8

Tự học có hướng dẫn.

Cả bài

Tích hợp với Bài 3 thành một chủ đề.

 

2

 

Bài 3: Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Thí nghiệm C1

Không làm.

Mục III. Vận dụng

Tự học có hướng dẫn.

Cả bài

Tích hợp với Bài 2 thành một chủ đề.

3

Bài 5: Sự cân bằng lực – Quán

tính

Thí nghiệm mục 2b

Không làm thí nghiệm. Chỉ cung cấp số

liệu cho bảng 5.1 để phân tích.

4

Bài 8: Áp suất chất lỏng. Bình

thông nhau

Cả bài.

Dạy trong 2 tiết.

5

Bài 9: Áp suất khí quyển

Mục II. Độ lớn của áp suất khí

quyển.

Khuyến khích học sinh tự đọc.

 

 

6

 

 

Bài 10 : Lực đẩy Ác-si-mét

Thí nghiệm hình 10.3

Hướng dẫn học sinh phân tích kết quả

thí nghiệm.

Mục III. Vận dụng, các yêu cầu

C5, C6, C7

Tự học có hướng dẫn.

Cả bài

Tích hợp với Bài 11, Bài 12 thành một

chủ đề.

7

Bài 11: Thực hành

Cả bài

Tích hợp với Bài 10, Bài 12 thành một

chủ đề.

 

 

8

 

Bài 12: Sự nổi

Mục III. Vận dụng, các yêu cầu

C6, C7, C8, C9

Tự học có hướng dẫn.

Cả bài

Tích hợp với Bài 10, Bài 11 thành một

chủ đề.

9

Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo

toàn cơ năng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

10

Bài 19: Các chất được cấu tạo thế nào?

Mục II.1. Thí nghiện mô hình

Không làm.

Cả bài

Tích hợp với Bài 20 thành một chủ đề.

11

Bài 20: Nguyên tử và phân tử chuyển động hay đứng yên?

Mục IV. Vận dụng

Tự học có hướng dẫn.

Cả bài

Tích hợp với Bài 19 thành một chủ đề.

12

Bài 21: Nhiệt năng

Cả bài

Tích hợp với Bài 22, Bài 23 thành một

chủ đề.

 

13

 

Bài 22: Dẫn nhiệt

Mục II. Tính dẫn nhiệt của các

chất

Tự học có hướng dẫn.

Cả bài

Tích hợp với Bài 21, Bài 23 thành một

chủ đề.

 

14

 

Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt

Các yêu cầu vận dụng

Tự học có hướng dẫn.

Cả bài

Tích hợp với Bài 21, Bài 22 thành một

chủ đề.

 

15

 

Bài 24: Nhiệt lượng

Thí nghiệm hình 24.1, 24.2, 24.3

Không thực hiện. Chỉ yêu cầu học sinh

phân tích kết quả thí nghiệm.

Mục III. Vận dụng

Tự học có hướng dẫn.

Cả bài

Tích hợp với Bài 25 thành một chủ đề.

16

Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt

Mục IV. Vận dụng

Tự học có hướng dẫn.

Cả bài

Tích hợp với Bài 24 thành một chủ đề.

17

Bài 26: Năng suất toả nhiệt của

nhiên liệu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đoc.

18

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng

trong các hiện tượng cơ học

Cả bài

Không dạy.

19

Bài 28: Động cơ nhiệt

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Tham khảo thêm: Phân phối chương trình Vật lý 8 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 8 Môn Tin học

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN TIN HỌC

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

Chương/ chủ đề

 

Bài

 

Nội dung điều chỉnh

 

Hướng dẫn thực hiện

 

1

 

 

Chương I

BTH5: Sử dụng câu lệnh lặp for … do…

 

Bài tập 3.

Không dạy.

Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu.

 

2

 

Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

Mục 3. Lặp vô hạn lần – lỗi lập trình cần tránh

Không dạy.

Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu.

 

3

 

 

Chương II

Bài 11. Giải toán và vẽ hình phẳng với Geogebra

 

Cả bài

 

Không dạy.

 

4

 

Bài 12. Vẽ hình không gian với Geogebra

 

Cả bài

 

Không dạy.

 

5

Chương I, II

 

Tất cả các bài

 

Mục Tìm hiểu mở rộng

 

Không dạy.

Tham khảo thêm: Phân phối chương trình Tin học 8 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 8 Môn Sinh học

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN SINH HỌC

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

(1)

Chương

(2)

Bài

(3)

Nội dung điều chỉnh

(4)

Hướng dẫn thực hiện

(5)

 

1

 

 

 

 

 

Chương I. Khái quát về cơ thể người

Bài 3. Tế bào

Mục II. Lệnh ▼ trang 11

Không thực hiện

Mục III. Thành phần hóa học của tế bào

Không dạy

 

 

2

Bài 4. Mô

Mục II. Các loại mô

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục I. Lệnh ▼ trang 14

Không thực hiện

Mục II.1. Lệnh ▼ trang 14

Mục II.2. Lệnh ▼ trang 15

Mục II.3. Lệnh ▼ trang 15

 

3

Bài 6. Phản xạ

Mục I. Lệnh ▼ trang 21

Không thực hiện

Mục II.2. Lệnh ▼ trang 21

Mục II.3. Vòng phản xạ

Khuyến khích học sinh tự đọc

4

 

Chương II. Vận động

Bài 7. Bộ xương

Mục II. Phân biệt các loại xương

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

5

Bài 8. Cấu tạo và tính chất của xương

Mục I. Cấu tạo của xương

Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài.

Mục III. Thành phần hóa học và tính

chất của xương

Tham khảo thêm: Phân phối chương trình Sinh học 8 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 8 Môn Sử

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN LỊCH SỬ

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Mục I.3 Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

 

Tập trung vai trò của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

 

 

Mục II. Cách mạng bùng nổ

Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các sự kiện chính. Nêu được phát triển của cách mạng

 

 

Mục III. Sự phát triển của cách mạng

 

2

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Mục I.2 Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê những phát minh quan trọng

 

 

Mục II. 1 Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX

Không dạy

3

Bài 4. Phong trào công nhân

và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

 

Cả bài

Tích hợp với bài 7 và mục I.2 bài17 thành chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

Tham khảo: Phân phối chương trình Lịch Sử 8 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 8 Môn Hóa học

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP THCS MÔN HÓA HỌC

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

1

 

3. Bài thực hành 1

Thí nghiệm 1. Theo dõi sự nóng chảy của các chất parafin và lưu huỳnh

Không làm thí nghiệm này, dành thời gian hướng dẫn học sinh một số kỹ năng và thao tác cơ bản

trong thí nghiệm thực hành

2

5. Nguyên tố hóa học

Mục III. Có bao nhiêu nguyên tố hóa

học

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

 

3

 

 

6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

- Mục IV. Trạng thái của chất

- Hình 1.14. Sơ đồ ba trạng thái của chất

- Mục 5 (phần ghi nhớ)

 

Khuyến khích học sinh tự đọc

 

 

Bài tập 8

Khuyến khích học sinh tự làm

 

4

7. Bài thực hành 2

Cả bài

Không dạy

Tham khảo thêm: Phân phối chương trình Hóa học 8 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 8 Môn GDCD

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 2. Liêm khiết

I. Đặt vấn đề

- Hướng dẫn học sinh tự đọc

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

2

Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

Cả bài

Tích hợp bài 5 với bài 21 thành một chủ đề dạy trong 4 tiêt

Bài 21. Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Cả bài

3

Bài 7. Tích cực tham gia các hoạt

động chính trị-xã hội

Cả bài

- Chuyển thành hoạt động ngoại khóa

- Hướng dẫn học sinh thực hành

4

Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí,

cháy, nổ và các chất độc hại

I. Đặt vấn đề Mục 1, 2, 3

Cập nhật thông tin, số liệu mới

 

5

Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa

vụ tôn trọng tài sản của người khác

Cả bài

 

Tích hợp bài 16 với bài 17 thành một chủ đề dạy trong 4 tiết

Bài 17. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

Cả bài

Tham khảo thêm: Phân phối chương trình GDCD 8 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 8 Môn Địa lý

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN ĐỊA LÍ

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 2. Khí hậu châu Á

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS làm

2

Bài 5. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét

 

3

Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội các nước châu Á

Mục 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á

Không dạy

 

 

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS làm

4

Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS làm

 

5

Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Mục 3. Điều kiện xã hội, dân cư

 

Khuyến khích HS tự làm

 

 

Mục 4. Kinh tế

 

6

Bài 19. Địa hình với tác động của nội, ngoại lực

Cả bài

Không dạy

7

Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

Cả bài

Không dạy

8

Bài 21. Con người và môi trường địa lí

Cả bài

Không dạy

9

Bài 22. Việt Nam đất nước con người

Cả bài

Khuyến khích HS tự đọc

10

Bài 25. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Cả bài

Khuyến khích HS tự đọc

Tham khảo thêm: Phân phối chương trình Địa lý 8 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải lớp 8 Môn Công nghệ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

Chương/Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

1

Chương I.

Bản vẽ các khối hình học

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống

Bổ sung khái niệm bản vẽ kĩ thuật (mục I, bài 8)

Chuyển mục I (bài 8) lên thành mục I của bài 1

2

Chương II. Bản vẽ kĩ thuật

Bài 8. Khái niệm bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt

Mục I. Khái niệm bản vẽ kĩ thuật

Tích hợp lên bài 1

3

 

 

 

 

 

 

Chương III. Gia công cơ khí

Bài 19. TH: Vật liệu cơ khí

Cả bài

Không dạy

4

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

Mục I.1. b) Thước cặp

Không dạy

5

Bài 21. Cưa và đục kim loại

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

6

Bài 22. Dũa và khoan kim loại

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

7

Bài 23. TH: Đo và vạch dấu

Cả bài

Không dạy

 

8

 

 

 

 

 

Chương IV. Chi tiết máy và lắp ghép

Bài 25. Mối ghép cố định, mối ghép không tháo được

Mục II.2. Mối ghép bằng hàn

- Không dạy

- Tích hợp nội dung còn lại với mục I của bài 26 thành chủ đề dạy trong 1 hoặc 2 tiết

 

9

Bài 26. Mối ghép tháo được

Mục 2. Mối ghép bằng then và chốt

- Không dạy

- Tích hợp mục 1 với phần còn lại của bài 25 thành chủ đề dạy trong 1 hoặc 2 tiết

10

Bài 28. TH: Ghép nối các chi tiết

Cả bài

Không dạy

11

Chương V. Truyền và biến đổi chuyển

động

Bài 29. Truyền chuyển động

 

Hai bài

Tích hợp với bài 31 thành chủ đề dạy trong 3 tiết

12

Bài 30. Biến đổi chuyển động

Tham khảo thêm: Phân phối chương trình Công nghệ 8 năm 2020 - 2021

Trên đây VnDoc đã chia sẻ tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo Phân phối chương trình lớp 8 năm 2020 - 2021. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh trong quá trình soạn bài và chuẩn bị bài cho học kì mới

...................................

Ngoài Phân phối chương trình lớp 8 năm 2020 - 2021, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi, học kì 1 lớp 8, học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Soạn bài lớp 8, Soạn Văn Lớp 8 (ngắn nhất) mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 2.003
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 8 Xem thêm