Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 9

Liệt kê một số từ ngữ là biệt ngữ xã hội

Liệt kê một số từ ngữ là biệt ngữ xã hội

3
3 Câu trả lời
 • Bắp
  Bắp

  - Trong nghề y: chuyên khoa ti vi, chuyên khoa moi tiền, chuyên khoa khóa lac…

  - Trong nghề giáo: cháy giáo án, chuồn giờ, cúp học, bác sĩ gây mê (thầy cô dạy quá buồn ngủ)…

  - Trong buôn bán: mấy vé, mấy xanh (đô la), cớm (công an)…

  1 Trả lời 21:05 26/09
  • Bi
   Bi

   Biệt ngữ xã hội: là những từ ngữ dược dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định.

   * VD: trứng, gậy, ngỗng,... (biệt ngữ xã hội của tầng lớp học sinh, sinh viên)

   0 Trả lời 21:06 26/09
   • Captain
    Captain

    + Biệt ngữ xã hội của triều đình phong kiến xưa có thể kể đến: Hoàng đế, Quả nhân, Trẫm, Khanh, long thể, long nhan, dung nhan, băng hà…

    + Biệt ngữ hội của những người bên Thiên Chú giáo: nữ tu, ơn ích, cứu rỗi, lỗi, ông quản…

    + Biệt ngữ xã hội của lớp trẻ: chém gió, ngỗng, g9, hai năm mươi, trẻ trâu, trúng tủ…

    0 Trả lời 21:07 26/09
    Văn học
    Xem thêm