Luyện dịch Tiếng Anh: Stop Saying “Sorry” And Say “Thank You” Instead

Stop Saying "Sorry" And Say "Thank You" Instead
Đừng nói "Xin lỗi" nữa mà hãy nói "Cảm ơn"

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay dùng những câu nói như "cảm ơn", "xin lỗi" làm câu cửa miệng, hơn nữa cũng thường dạy con cái chúng ta rằng khi làm sai thì phải nói "xin lỗi", khi người khác giúp đỡ thì phải nói "cảm ơn". Vậy bạn đã thử theo cách này chưa? Chính là khi có thể nói "cảm ơn" thì đừng nói "xin lỗi".

Luyện dịch Tiếng Anh: 15 ways smoking ruins your looks

Cách nói lời xin lỗi và chấp nhận lời xin lỗi trong Tiếng Anh

Thư xin lỗi trong Tiếng Anh

Nói lời cảm ơn trong nhiều tình huống

Thật ra đây chính là những cách biểu đạt trực tiếp và gián tiếp. Nhiều người đã thử đặt mình vào ngữ cảnh, bỗng nhiên nhận ra thật sự rất thần kỳ. Cảm giác khi nói câu "xin lỗi", người nói muốn bày tỏ sự hối lỗi, tâm trạng rất nặng nề, còn người nghe cũng cảm thấy không được vui vẻ khi nghe người khác nói xin lỗi họ. Nhưng khi thay câu "xin lỗi" bằng "cảm ơn", trong lòng người nói tràn đầy cảm kích, còn người nghe cũng trở nên vui vẻ trước lời cảm ơn chân thành của đối phương.

Luyện dịch Tiếng Anh: Stop Saying “Sorry” And Say “Thank You” Instead

Unless you're Canadian, you're not doing anyone any favors by saying "sorry" all the time. New York based artist Yao Xiao takes this a step further in her comics, where she suggests that you say "thank you" instead. The Internet is full of empty promises and terrible art, but this idea is worth paying attention to; see how using "thank you" instead of "sorry" plays out below.

Trừ phi là dân Ca-na-đa, còn thì cứ nói "xin lỗi" hoài sẽ chẳng làm mọi người quý mến bạn đâu. Nghệ sĩ Yao Xiao ở New York còn tiến thêm một bước khi đưa vào các bức tranh hoạt hình khuyên bạn nên nói "cảm ơn" thay cho "xin lỗi". Internet đầy những hứa hẹn rỗng tuếch và nghệ thuật gớm ghiếc, nhưng ý tưởng này rất đáng quan tâm; hãy xem làm thế nào để nói "cảm ơn" thay vì nói "xin lỗi" bên dưới nhé.

Yao Xiao was born in China but now lives in New York. Many of her comics are autobiographical, and she describes herself as an "enthusiast for queer fashion, vintage cabaret, collecting odd objects, and absurd science fiction with a flair of whimsy." The rest of Xiao's work is quite different from the comics below, so be sure to check out her website!'

Yao Xiao sinh ở Trung Quốc nhưng bây giờ sống ở New York. Nhiều tranh vẽ của cô là tranh tự truyện, và cô tự mô tả mình là "người mê thời trang kỳ quặc, phòng trang trí kiểu vintage, sưu tầm những món đồ quái dị, và khoa học viễn tưởng lố bịch theo ý thích bốc đồng."

If you want to say "Thank you", don't say "Sorry"

Nếu muốn nói "Cảm ơn", thì đừng nói "Xin lỗi"

Đừng nói "Xin lỗi" nữa mà hãy nói "Cảm ơn"

If you want to say "Thank you for your patience", don't say "Sorry I'm ALWAYS late"

Nếu muốn nói "Cảm ơn đã chịu khó đợi", thì đừng nói "Xin lỗi tôi lúc nào cũng đến trễ"

Đừng nói Xin lỗi, hãy nói Cảm ơn!

If you want to say "Thank you for understanding me", don't say "Sorry, I'm not making a lot of sense"

Nếu muốn nói "Cảm ơn đã hiểu tôi", thì đừng nói "Xin lỗi tôi nói không rõ ràng lắm"

Hãy nói "Cảm ơn" thay vì "Xin lỗi"

If you want to say "Thank you for spending time with me", don't say "Sorry, I'm kind of a DRAG"

Nếu muốn nói "Cảm ơn đã dành thời gian cho tôi", thì đừng nói "Xin lỗi, tôi hơi lề mề."

Dạy con rằng khi có thể nói 'cảm ơn' thì đừng nói 'xin lỗi'

If you want to say "Thank you for listening", don't say "Sorry, I'm just rambling"

Nếu muốn nói "Cảm ơn đã lắng nghe", thì đừng nói "Xin lỗi, tôi dài dòng lê thê quá"

Stop Saying “Sorry” And Say “Thank You” Instead

If you want to say "Thank you for appreciating me", don't say "Sorry, I take up so much space."

Nếu muốn nói "Cảm ơn đã thông cảm cho tôi", thì đừng nói "Xin lỗi tôi chiếm nhiều chỗ quá"

Làm sao để nói lời cảm ơn và xin lỗi chân thành bằng tiếng Anh

If you want to say "Thank you for having hope in me this whole time", don't say "Sorry, I'm just a disappointment."

Nếu muốn nói "Cảm ơn đã luôn tin tưởng ở tôi", thì đừng nói "Xin lỗi, tôi làm mọi người thất vọng rồi."

Các mẫu câu cảm ơn thông dụng bằng tiếng Anh

Appreciate the others for what they have already done, say "Thank you" whether they know it or not, don't apologize for simply existing, because it's not wrong.

Nếu biết ơn người khác vì việc họ đã làm thì hãy nói "Cảm ơn" dù người ta biết hay không, đừng xin lỗi 'khơi khơi' vì có gì sai gì đâu mà phải xin lỗi.

Những cách nói cảm ơn lịch sự trong tiếng Anh

Đánh giá bài viết
2 1.541
Sắp xếp theo
    Luyện đọc tiếng Anh Xem thêm