Mức lương hưu hằng tháng với lao động nam đủ tuổi nghỉ hưu

Mức lương hưu hằng tháng với lao động nam

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Mức lương hưu hằng tháng với lao động nam đủ tuổi nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu từ ngày 01/01/2022 của lao động nam, nữ như thế nào? Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong năm 2022 như nào? Tuổi nghỉ hưu, lương hưu thay đổi thế nào trong năm 2022? Điều kiện hưởng lương hưu năm 2022 với người lao động? Mức lương hưu hằng tháng với lao động nam đủ tuổi nghỉ hưu là bao nhiêu? VnDoc mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm được những quy định về lương hưu, tuổi nghỉ hưu mới nhất và có được câu trả lời chi tiết, chính xác cho những câu hỏi phía trên thông quá câu hỏi thực tế được gửi đến từ bạn đọc cho chúng tôi.

Ông Vũ Khắc hỏi: Tôi là lao động nam, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 30 năm, đã đủ tuổi nghỉ hưu. Xin hỏi, mức lương hưu hằng tháng với người lao động nam đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 54 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

1. Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Điều 56 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định mức lương hưu hằng tháng của người lao động như sau:

- Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

- Về tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng: Từ ngày 1.1.2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và Điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Đánh giá bài viết
1 154
Sắp xếp theo
    Lao động - Tiền lương Xem thêm