Thêm địa phương được chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức

Nghị quyết 27-NQ/TW

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung bài viết Thêm địa phương được chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức.

Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018.

Cụ thể, theo Nghị quyết 27-NQ/TW sẽ mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết 35/2021/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Trong đó, quy định cơ chế, chính sách về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý như sau:

Thành phố thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách Thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền:

HĐND Thành phố được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc với mức không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo.

Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của Thành phố do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định.

Như vậy, sắp tới, cán bộ, công chức, viên chức tại TP.Hải Phòng có thể được chi thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc với mức không quá 0,8 lần mức lương hiện hưởng.

Đánh giá bài viết
1 4.367
Sắp xếp theo
    Lao động - Tiền lương Xem thêm