Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 18

Bài tập cuối tuần tiếng Anh 1 tuần 18: H h

Tài liệu bài tập tiếng Anh cuối tuần 18 lớp 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 1 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 1 cơ bản khác nhau giúp các em học sinh lớp 1 nhắc lại kiến thức Từ vựng tiếng Anh trọng tâm trong bài hiệu quả.

1. Trace

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 18

2. Circle a, b or c.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 18

3. Trace.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 18

4. Find and circle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 18

ĐÁP ÁN

1. Trace

1 - hat; 2 - hen; 3 - house; 4 - horse

2. Circle a, b or c.

1 - a; 2 - b; 3 - a; 4 - b

3. Trace

Hen

Hat

Horse

House

4. Find and circle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 18

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 18 môn tiếng Anh 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.376
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm