Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2: Tuần 1

1 330

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2: Tuần 1 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán, học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

1. Đề bài Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2: Tuần 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

a, Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Số bé nhất có một chữ số là 1 : ……

Số bé nhất có một chữ số là 0:..……..

b) Số lớn nhất có hai chữ số là 90:……

Số lớn nhất có hai chữ số là 99: …….

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Số liền trước của 19 là 2 :……

Số liền trước của 19 là 18:………

b) Số liền sau của 99 là 100 : ……

Số liền sau của 99 là 98 : ……….

3. Nối ( theo mẫu )

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 1

4 . Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

Đặt tính rồi tính tổng của hai số hạng là 5 và 32

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 1

Phần 2: Tự Luận

5, Viết các số 33 , 42 , 24 , 22 , 34 , 43 , 23 , 44 , 32

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn : ………. ………… …………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé :……… ………. ………….

6, Cửa hàng buổi sáng bán được 20 hộp kẹo, buổi chiều bán được 32 hộp kẹo. Hỏi cả 2 buổi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp kẹo?

Tóm tắt: 

Buổi sáng:….. hộp

Buổi chiều:….hộp 

Cả hai buổi:…hộp? 

Bài giải

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

7. Nhà bạn Hà nuôi 36 con gà. Mẹ vừa mua thêm 12 con gà gà nữa. Hỏi nhà bạn Hà có tất cả bao nhiêu con gà?

Tóm tắt: 

Cố:….. con 

Thêm:…con 

Có tất cả: …con? 

Bài giải

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

8. Mảnh vải dài 75 dm. Hỏi sau khi cắt đi 15 dm thì mảnh vải còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Tóm tắt: 

Có: ….... 

Cắt:…... 

Còn lại:…dm? 

Bài giải

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

9. Điền dấu + hoặc dấu – vào ô trống để có kết quả đúng :

40

 

30

 

20

 

10

=

20

40

 

30

 

20

 

10

=

40

2. Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2: Tuần 1

1. a) Số 0 : Đ

b) Số 99 : Đ

2. a) Số 18: Đ

b) Số 100: Đ

3. Nối ( theo mẫu )

72 = 70 + 2; 94 = 90 + 4; 53 = 50 + 3; 49 = 40 + 9; 27 = 20 + 7

4 . Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Đặt tính rồi tính tổng của hai số hạng là 5 và 32

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 1

Phần 2: Tự Luận

5. Viết các số 33, 42, 24, 22, 34, 43, 23, 44, 32

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 22; 23; 24; 32; 33; 34; 42; 43; 44

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé : 44; 43; 42; 34; 33; 32; 24; 23; 22

6. Cả hai buổi cửa hàng bán được số hộp kẹo là:

20 + 32 = 52 (hộp)

Đáp số: 52 hộp kẹo

7. Nhà bạn Hà có tất cả số con gà là:

36 + 12 = 48 (con)

Đáp số: 48 con gà

8. Mảnh vải còn lại dài là:

75 – 15 = 60 (dm)

Đáp số: 60 dm vải

9.

40

-

30

+

20

-

10

=

20

40

+

30

-

20

-

10

=

40

hoặc:

40

-

30

+

20

+

10

=

40

Bài tập cuối tuần môn toán lớp 2 được VnDoc.com biên soạn có hệ thống, phân loại khoa học theo từng dạng bài cụ thể, giúp các em luyện tập sáng tạo mỗi tuần mà không bao giờ quên các kiến thức đã học.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2: Tuần 1. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau cùng các bài tập về chính tả, luyện từ câu trong Tiếng Việt lớp 2. Để các em có thể học tốt môn Toán, Tiếng Việt hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2 và các bài tập nâng cao Tiếng Việt lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 330
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm