Tăng lương hưu cho những người nghỉ hưu trước năm 1995

Tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Tăng lương hưu cho những người nghỉ hưu trước năm 1995.

Đây là một trong những nội dung đáng lưu ý tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Tại Nghị quyết này, Quốc hội chính thức thông qua lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15, sẽ ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Cụ thể, về thực hiện chính sách tiền lương, Nghị quyết nêu rõ, ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995. Trước đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, theo đó đề xuất tăng lương hưu cho người về hưu trước năm 1995.

Đồng thời, Nghị quyết 34 cũng tiếp tục lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội.

Ngoài ra, Quốc hội cũng thống nhất bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, trong đó:

- Trường hợp đã sử dụng hết nguồn ngân sách địa phương để chi phòng, chống dịch và cam kết bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch trong năm 2021, 2022.

- Bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 từ nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu Á để bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên năm 2021 từ nguồn viện trợ này cho ngân sách tỉnh Quảng Nam;

- Cho phép chuyển nguồn 16.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia…

Nghị quyết được thông qua ngày 13/11/2021.

Đánh giá bài viết
1 21
Sắp xếp theo
    Lao động - Tiền lương Xem thêm