Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2020

Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 giúp học sinh ôn luyện lại kiến thức môn Sử 12 đã được học và làm quen cấu trúc đề thi giữa kì 1 lớp 12.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 12 có đáp án được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn theo chương trình SGK môn Sử 12, làm quen cấu trúc bài trắc nghiệm Sử 12, hỗ trợ quá trình ôn thi giữa kì 1 lớp 12 đạt hiệu quả cao.

 • 1
  Mục tiêu cuộc đấu tranh của các nước Mĩ latinh là:
 • 2
  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp những yếu tố nào?
 • 3
  Cuốn Đường Kách mệnh gồm những nội dung chủ yếu là:
 • 4
  Sau đại chiến II, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính:
 • 5
  Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào ngày:
 • 6
  Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam là một trong những nguyên nhân bùng nổ:
 • 7
  Phong trào 1930 - 1931 để lại những bài học kinh nghiệm gì?
 • 8
  Điểm nào trong luận cương chính trị tháng 10/1930 thể hiện sự nóng vội của đảng?
 • 9
  Bản chất của toàn cầu hóa là:
 • 10
  Mục đích đấu tranh của giai cấp tiểu tư sản có gì khác với giai cấp tư sản trong giai đoạn 1919 - 1925.
 • 11
  Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật nhằm mục đích:
 • 12
  Sau cuộc nổi dậy tháng 8/1945, nước Lào tuyên bố độc lập ngày tháng năm nào?
 • 13
  Ngày 18/6/1919 Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới đâu?
 • 14
  Sang tháng 9/1930 phong trào đấu tranh dâng cao đỉnh điểm ở đâu?
 • 15
  Từ 1945 - 1950 Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới vì:
 • 16
  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 để lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào đối với xã hội Việt Nam?
 • 17
  Đặc điểm nền kinh tế Việt Nam những năm 1936 - 1939 là?
 • 18
  Nội dung nào không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?
 • 19
  Chính cương chính trị (2/1930) của Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định được điều gì để chứng tỏ được tính chất đúng đắn so với Luận cương chính trị (10/1930) của Trần Phú?
 • 20
  Mĩ phát động chiến tranh lạnh nhằm mục tiêu:
 • 21
  Trật tự hai cực Ianta có nghĩa là:
 • 22
  Khối liên minh công - nông bắt đầu được hình thành từ phong trào nào?
 • 23
  Pháp phải rút quân khỏi Campuchia và công nhận nền độc lập của quốc gia này vì:
 • 24
  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những cuộc xung đột vũ trang trong thời kì sau chiến tranh lạnh là:
 • 25
  Các nước thành viên Châu Á của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) gồm:
 • 26
  Các nước Đông Âu xây dựng CNXH từ 1950 - 1970 trong hoàn cảnh khó khăn là:
 • 27
  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam thực dân Pháp đầu tư vốn vào ngành kinh tế nào nhiều nhất?
 • 28
  Nguyên nhân bùng nổ cuộc nội chiến ở Trung Quốc từ 1946 - 1949 là:
 • 29
  Tình hình chung nền kinh tế nước ta những năm 1929 - 1933 là:
 • 30
  Cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu thành công có ý nghĩa gì?
 • 31
  Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sau đại chiến II thành tựu có ý nghĩa quan trọng nhất là:
 • 32
  Tại sao từ 1979 về trước, ASEAN có mối quan hệ đối đầu với 3 nước Đông Dương?
 • 33
  Ý nghĩa thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc là:
 • 34
  Các cường quốc Đồng minh họp tại Ianta năm 1945 với mục đích:
 • 35
  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đường lối chiến lược cách mạng của đảng là:
 • 36
  Cơ quan giữ vai trò trọng yếu hàng đầu của Liên Hợp Quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới là:
 • 37
  Kinh tế Nhật trong thập kỉ 60 phát triển với tốc độ:
 • 38
  Vì sao nói chính quyền Xô viết là chính quyền của dân-do dân và vì dân
 • 39
  Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần 2 ở Việt Nam với mục đích gì?
 • 40
  Ngày 1/1/1959 là ngày thắng lợi của cách mạng ở:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 11.538
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm