Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 3 có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2018 - 2019 có đáp án do VnDoc.com đăng tải sau đây bao gồm các dạng bài tập được biên soạn chuẩn theo TT 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Toán chuẩn bị cho bài thi cuối năm học lớp 3. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2018 - 2019 - Đề 2, mời các bạn tham khảo thêm:

 • 1. a. Giá trị của biểu thức (25276 + 2915) x 3 là bao nhiêu?
 • b. Số 23 được viết bằng chữ số La Mã như thế nào?
 • 2. a. Số liền sau của số 52869 là số nào?
 • b. Số bé nhất trong các số sau là số nào?
 • 3. a. Một hình vuông có cạnh 7cm. Tính chu vi hình vuông đó?
 • b. Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 3cm là bao nhiêu?
 • 4. Có 36 bạn xếp được 4 hàng. Hỏi có 54 bạn thì xếp được bao nhiêu hàng như thế?
 • 5. a. Ngày 29/4 /2018 là chủ nhật thì ngày 2 /5/ 2018 là:
 • b. Từ nhà em đi lúc 7 giờ kém 15 phút, đến trường là 7 giờ 5 phút. Hỏi thời gian đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?
 • 6. Chu vi của hình vuông là 28 cm. Diện tích của hình vuông đó là bao nhiêu?
 • 7. Tính:
 • a. 36807 + 53069 = .........
  89876
 • b. 76483 – 15456 = .........
  61027
 • 8. Tìm x:
 • a. x x 2 = 63174
  x = ...........
  31587
 • b. x : 6 = 4527
  x = ..............
  27162
 • 9. Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15 m vải thì may được 5 bộ quần áo cùng một cỡ. Hỏi có 360m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo với cùng cỡ đó?
  Trả lời: 360m vải thì may được .......... bộ quần áo
  120
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 559
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm