Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 3 có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán có đáp án do VnDoc.com đăng tải sau đây được biên soạn chuẩn theo TT 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Toán chuẩn bị cho bài thi cuối năm học lớp 3. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2018 - 2019 , mời các bạn tham khảo thêm:

 • Câu 1. Số lớn nhất trong các số 24346; 23436; 31464; 40435 là:
 • Câu 2. Số bé nhất trong các số 19468, 21369, 30396, 20486 là:
 • Câu 3. Kết quả của phép tính 15000 + 50 + 4 là:
 • Câu 4. Số ba mươi lăm nghìn ba trăm bảy mươi lăm viết là:
 • Câu 5. Dư của phép chia 21349 : 7 là:
 • Câu 6. 1/3 của 15m là:
 • Câu 7. Tính
 • a. 65234 + 4325 = .........
  69559
 • b. 79356 - 42156 = .........
  37200
 • c. 13416 x 6 = ..........
  80496
 • d. 43218 : 4 = ........
  10804 dư 2
 • Câu 8. Tìm x:
 • a) 25487 – x = 14230
  x = ..........
  11257
 • b) 65442 : x = 6
  10907
 • Câu 9. Mua 6 cái bút hết 36000 đồng. Hỏi mua 9 cái bút như vậy hết bao nhiêu tiền?
  Trả lời: Mua 9 cái bút như vậy hết .......... đồng
  54000
 • Câu 10. Tính nhanh: (75235 + 43250 + 26485) x ( 250 x 4 – 1000) = ..........
  0
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 912
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm