Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Trường Tiểu học Lương Tài, Bắc Ninh năm 2018 - 2019

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019 Trường Tiểu học Lương Tài, Bắc Ninh thuộc bộ đề thi học kì 2 lớp 3 do VnDoc.com đăng tải, giúp quý thầy cô ra đề thi cuối kì II, các em học sinh luyện tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. 

Tải toàn bộ đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 trường tiểu học Lương Tài, Bắc Ninh 

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Trường Tiểu học Lê Văn Tám năm 2018 - 2019

 • Câu 1: Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

  Viết số

  Đọc số

  a) 54 369

   

   

  b) Tám mươi nghìn sáu trăm ba mươi hai

 • a.
  Năm mươi tư nghìn ba trăm sáu mươi chín
 • b.
  80632
 • Câu 2: Khoanh vào trước kết quả đúng nhất:
 • a) Số “sáu” được viết bằng chữ số La Mã nào?
 • b) Số lớn nhất trong các số 6734; 7346; 6347; 7436 là số nào?
 • Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
 • a. 7 km 4 m = ………….m
  7004
 • b. Tháng 8 có ……..ngày
  31
 • c. 603 cm = …m……cm
  6 m 3 cm 6m 3cm
 • d. 1 kg 5 g = …………g
  1005
 • Câu 4: Tính
 • a. 31629 + 46453 = ..............
  78082
 • b. 70629 – 7584 = ............
  63045
 • c. 2608 x 7
  18256
 • d. 6575: 5 = .............
  1315
 • Câu 5: Tìm y, biết:
 • a, y - 2460= 1290
  y = ..............
  3750
 • b) y:3 = 3152
  y = .............
  9456
 • Câu 6: Khoanh vào trước kết quả đúng nhất:

  Trung điểm của đoạn thẳng BD điểm nào?

  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019

 • b) Một hình chữ nhật có chiều dài 1dm3cm, chiều rộng 7cm. Diện tích hình chữ nhật đó là bao nhiêu?
 • Câu 7: Tính giá trị biểu thức:
 • a, 35025 - 1284 : 4 = ………………………….
  34704
 • b) ( 24541 - 19438) : 9 = ………………………………
  567
 • Câu 8: 4 xe ô tô chở được 2216 bao gạo. Hỏi 6 xe ô tô như thế chở được bao nhiêu bao gạo?
  Trả lời: 6 xe ô tô như thế chở được ...............bao gạo.
  3324
 • Câu 9: Bạn Mai có hai tờ giấy bạc loại 50 000 đồng, Mai muốn mua một quả bưởi giá 68 000 đồng. Hỏi bạn Mai có đủ tiền mua quả bưởi đó không?
 • Câu 10: Trên mảnh vườn hình vuông có chu vi 36m mẹ Lan trồng hành. Biết mỗi mét vuông đất thu hoạch được 2kg hành. Hỏi trên mảnh vườn đó mẹ Lan thu hoạch được bao nhiêu ki- lô- gam hành?
  Trả lời: Trên mảnh vườn đó mẹ Lan thu hoạch được ........... ki- lô- gam hành.
  162
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 1.085
Sắp xếp theo

Cùng em học Toán lớp 3

Xem thêm