Bài tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 11 - Unit 15 có đáp án

Ôn tập học kì 2 tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em Bài tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 11 - Unit 15 có đáp án với nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau bám sát chương trình học của Bộ GD&ĐT, là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô và các em trong quá trình giảng dạy và học tập. Sau đây mời các em cùng luyện tập.

Mời các em tham khảo thêm:

Trắc nghiệm đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

 • Choose the correct answers
 • 1. ……………is that man? - He is my father.
 • 2. My brother is twelve years ………
 • 3. There ……..a garden in my house.
 • 4. There is a pond ……….. front of my house.
 • 5. ……there a garden in your house?
 • 6. The gate ……….the house is blue
 • 7. ……… are my books? -They’re on the desk
 • 8. There are two pictures ………..the wall.
 • 9. There is a chair between the table……… the wardrobe.
 • 10. How……….. chairs are there in the classroom?
 • 11. Are there …………posters on the wall?
 • 12. Are there any chairs in the room? - no, There …………….
 • 13. ……….you have any toys?
 • 14. Does you brother have a robot? - Yes, he................
 • 15. My sister ………….a doll.
 • Odd one out:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
26 1.908
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

  Xem thêm