Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 1 - Đề 2

Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 1

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 1 - Đề 2 do VnDoc biên soạn và đăng tải, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, luyện tập các dạng bài tập và nâng cao cách tính nhẩm nhanh.

 • Bài 1

  Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 1 - Đề 2 câu 1

 • a
  một trăm chín mươi lăm
 • b
  chín trăm linh chín
 • c
  527
 • d
  906
 • Bài 2
  a, Chọn câu đúng
 • b. Điền dấu (>, <, =) vào chỗ chấm
  b.1: 213 + 349 ... 552
  >
 • b.2
  156 + 273 .... 429
  =
 • b.3
  465 - 213 .... 252
  =
 • b.4
  437 + 212 .... 650
  <
 • c. Đặt tính rồi tính
  c1: 235 + 523 = ...
  758
 • c.2
  333 + 264 = ....
  597
 • c.3
  657 - 235 = ...
  422
 • c.4
  978 - 483 = ...
  495
 • d, Tìm x, ghi kết quả vào chỗ chấm
  d.1: x - 154 - 37 = 450. Giá trị của x là .....
  641
 • d.2
  x + 34 - 75 = 180. Giá trị của x là .....
  221
 • d.3
  x - 82 = 93 + 17. Giá trị của x là .....
  192
 • d.4
  x + 42 = 82 + 20. Giá trị của x là .....
  60
 • Bài 3
  Tìm tổng của số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số lớn nhất có ba chữ số đều chẵn?
  Trả lời: Tổng của số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số lớn nhất có ba chữ số đều chẵn là ....
  990
  Số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 102
  Số lớn nhất có ba chữ số đều chẵn là 888
  Tổng của số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số lớn nhất có ba chữ số đều chẵn là 990
 • Bài 4
  Trong đợt quyên góp sách dành tặng các trường học bị lũ lụt ở miền Trung, khối lớp ba góp được 234 quyển sách, khối lớp bốn góp được 265 quyển sách. Hỏi:
  a, Khối lớp bốn góp được nhiều hơn khối lớp ba bao nhiêu quyển sách?
  b, Cả hai khối góp được bao nhiêu quyển sách?
 • a
  Khối lớp bốn góp được nhiều hơn khối lớp ba số quyển sách là .... quyển
  31
 • b
  Cả hai khối góp được số quyển sách là .... quyển
  499
 • Bài 5
  Đoạn đường từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 153km. Đoạn đường từ Hà Nội đi Lạng Sơn dài 154km. Hỏi đoạn đường từ Lạng Sơn đến Thanh Hóa đi qua Hà Nội dài bao nhiêu ki-lô-mét?
  Trả lời: Đoạn đường từ Lạng Sơn đến Thanh Hóa đi qua Hà Nội dài là ....
  307km 307 km
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 754
Sắp xếp theo

Cùng em học Toán lớp 3

Xem thêm